Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Bivalvia klasse

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
544
Accessionsnummer:
DK 605
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jørn Ulrik Hansen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Skarrehage, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Beskrivelse:
Rustent, meget velbevaret aftryk af en kammusling i moler (ingen modplade). Moleret er homogeniseret uden laminae, dvs fra ikke helt iltfrit vand med lidt bundliv. Sandsynligvis fra den 'negative' askeserie.
Kammuslingen (pectiniden) er ca 3 cm lang med lidt skæv (asymmetrisk) skal, og på venstre skallen (her nede i sedimentet) med et kraftigt skal-øre, hvis overkant og forreste hjørne er knækket af. Forkanten er næsten lodret, og størrelsen på højre skallens øre kan ikke bedømmes (knækket af). Bagerste og mindre skal-øre har lodret bagrand. Det store aftryk er højre skals inderside med koncentrerede tilvækstzoner, og på midten for neden anes tætsiddende radiære striber. Hængsels-området med ligamentgrube kan evt. afstøbes, men man risikerer at knække umbonalregionen fra højre skal af.

Betydning:
Dette er et unikt exemplar, pectinider har aldrig været observeret fra moleret, og da den er fundet i homogent moler, så har den sandsynligvis levet pa bunden. I tilsvarende sediment er en lidt større og garid-lign musling mere almindelig (med stor kappebugt og helt sikkert gravende), samt en meget mindre og tyk musling og ofte en lille konk-snegl,rør fra bøsteorm og nogle få søstjerner. Endelig er der på ofte ganske svagt laminerede flader en ret almindelig slangestjerne. Så der har været en begrænset bundfauna. Kammuslingen har måske særlig interesse, fordi i tilsvarende nutidige sedimenter i iltfattig bundvand i bassiner på Californiens shelf er en pectinid den første mollusk til at 'indvandre', så snart der er blot 1/10 af normal iltholdighed i vandet (sammen med rørboende børsteorme, slangestjerner og små gravende krebsdyr). Pectniden kan derfor være vigtig ved tydning af palæomiljøet.

Konklusion:
Som meget sjælden type af fund fra moleret må stykket afgjort vurderes som danekræ. Af stor videnskabelig, især palæoøkologisk vigtighed; og fossilet er især pgra. rustimprægneringen et rigtigt fint udstillingsstykke.


 Note Bløddyr - kammusling

Danicafossils © 2015