Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Graphularia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
541
Accessionsnummer:
DK 602
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Thomas Hansen
Bestemt af:
Thomas Hansen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Tor Formationen [? øvre del af Sigerslev Led]
Periode:
Kridt
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Thomas Hansen 
Evaluering af DK 602, en Sen Maastrichtien søfjer fra Stevns Klint

Finder: Thomas Hansen.

Fundsted: Løsfund under klintprofilet, hvor Fiskeleret når sin største tykkelse et par hundrede meter syd for Kulsti Rende.

Stratigrafi: Skrivekridt, formodentlig øvre del af Sigerslev Led, Tor Formationen.

Bevaringsstand: Fossilet er trods flere brudzoner velbevaret og viser tydeligt den oprindelige mikrostruktur på overfladen.

Kort beskrivelse: Fossilet, DK 603, er 25,8 mm langt og 2,2 mm bred og repræsenterer det indre skelet af en søfjer. Fossilet er aflangt, tilsyneladende svagt afrundet firkantet i tværsnit med en meget dyb V-formet fure på den ene side. Furens kanter er svagt asymmetriske, med en smalt afrundet fuldt blotlagt side og en skarp modstående side. Overfladen er overordnet set glat med svage langstrakte og uregelmæssige furer. Enderne er skarpt afskårne.

Taksonomi: Fundet kan på baggrund af sin aflange, kun svagt tilsmalnende subrektangulære form med skarpt afskårne ender og furen henføres til søfjerslægten Graphularia Milne Edwards & Haime, 1850. Dens form afviger fra tidligere beskrevne taxa fra samme periode, men det bør imidlertid bemærkes, at nyere forskning peger på, at formen ikke kan bruges til artsbestemmelser. Det er derfor i øjeblikket ikke muligt at afgøre, hvorvidt det fundne eksemplar bør henføres til en egen art.

Vurdering:
  1. Sikre rester efter søfjers skelet dukker først op i Campanien i Sen Kridt, og former med kalkforstærkede gorgonin-skeletter (eksempelvis Graphularia) først i Maastrichtien. Det danske eksemplar hører dermed til blandt de ældst kendte på verdensplan.
  2. Slægten kendes fra tidssvarende lavtvandsaflejringer i Tyskland, Holland og Belgien, men dette er det første fund fra de mere dybvandede Kridt-aflejringer i det danske område.
  3. Trods sin velbevarede stand og pæne lysebrune farve må den grundet sin ringe størrelse nok betragtes som uinteressant i udstillingsøjemed.

Konklusion: På baggrund af fundets betydelige videnskabelige værdi bør det indstilles til Danekræ.

 Note Søfjer - Graphularia sp.

Danicafossils © 2015