Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Bivalvia klasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
537
Accessionsnummer:
DK 598
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Palle Gravesen
Lokalitet:
Esbjerg Havn (fra Jyske Rev)
Stratigrafi:
Periode:
Oligocæn? Miocæn?
Type:
Konkretion
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Dette fund udgøres af tre stykker af en og samme løsblok (det største med en længde på ca. 20 cm). Bjergarten er en mørkt lysgrå, sandsynligvis kalkcementeret siltsten med talrige større og mindre klaster af en sort bjergart, sandsynligvis fosforitiseret siltsten. Blokken er antagelig af neogen alder (Oligocæn eller Miocæn).

Blokken stammer fra Jyske Rev i Nordsøen og er landet af NCC Contractors på firmaets oplagsplads i Måde ved Esbjerg, hvor der tidligere er gjort og stadig gøres fund af spændende, for det meste ubeskrevne fossilførende blokke af neogen alder.

Bemærkelsesværdigt ved blokken er den store rigdom af små knivmuslinger med en længde på 4-5 cm, nok det smukkeste fund af knivmuslinger fra det danske Neogen, som kendes. Fundet er både udstillingsmæssigt og videnskabeligt værdifuldt og bør ubetinget gøres til danekræ.

Du kan downloade en artikel om Jyske Rev her.


 Note Bløddyr - knivmusling

Danicafossils © 2015