Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Lygaeidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
533
Accessionsnummer:
DK 497
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erling Solbjerg Jensen
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Beskrivelse (på grundlag af pladen; modpladen mangler): Smalt insekt med meget karakteristiske tegninger på vingerne. Længde ca. 6 mm. Vinger, forkrop og øjne er velbevarede, men både antenner og ben mangler. Det er nok ikke muligt at præparere flere detaljer frem, hvilket allerede har været forsøgt. Vingeribberne er næsten usynlige. Vingeafsnittet "cuneus" er ikke synligt. På pladens modsatte side findes desuden et fragment af en ubestemt ?bille.

Bestemmelse: Eksemplaret kan på grundlag af de meget karakteristiske vingetegninger, kroppens form og placeringen af øjnene bedst placeres i familien frøtæger (Hemiptera: Lygaeidae). Det ligner mest af alle de såkaldte "soldatertæger", hvoraf et billede af en sydeuropæisk art er vedlagt. Der findes også en art af soldatertæger på Bornholm (Lygaeus equestris). Vingerne formodes altså at have været delvist røde som hos de moderne former. Fundet var på forhånd bestemt til at være en blomstertæge (familien Miridae), men denne familie adskiller sig ved at have et tydeligt cuneus (som ofte, men ikke altid, er bevaret på de fossile vinger) og anderledes mønster af pletter på vingerne.

Bedømmelse: Frøtæger og blomstertæger fra askeserien er behandlet af den tyske insektpalæontolog J. Rust (1999, upubliceret), men ingen er endnu blevet navngivet. Der er beskrevet i alt 3 arter af frøtæger, som alle er ret brede former og uden markante vingetegninger. Det nye fund repræsenterer altså både en ny art og sikkert også en ny slægt. Det er desuden interessant, at fundet stammer fra Stolleklint Leret, som repræsenterer en periode med varmere klima og en anderledes insektfauna. En af de andre fossile arter er dog fundet både i moleret og Stolleklint Leret. Nutidens frøtæger lever for det meste af saften fra plantefrø, mens nogle suger saft af blade eller udsuger andre insekter. Soldatertæger findes på varme steder, hvor de suger saft på urteagtige planter

Konklusion: Fundet af en ny art af frøtæger fra Stolleklint Leret er af enestående videnskabelig værdi, fordi det kan belyse de interessante klimatiske og palæobiologiske forhold omkring Paleocæn-Eocæn grænsen. Artens karakteristiske vingetegninger, som ligner soldatertægernes, gør den let genkendelig og vil sandsynligvis anspore til en videnskabelig beskrivelse.

 Note Insekt - frøtæge - Lygaeidae - Fur

Danicafossils © 2015