Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isopoda orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
529
Accessionsnummer:
DK 589
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Thomas Hansen
Bestemt af:
Thomas Hansen
Lokalitet:
Gram Lergrav
Stratigrafi:
Gram Formationen [Øvre Gram Ler]
Periode:
Sen Miocæn
Type:
Sediment:

 Beskrivelse:   af  Thomas Hansen 
Bevaringsstand: Fossilet er bevaret som et relativt groft leraftryk i ucementeret, leret silt, og udviser kun få detaljer.

Kort beskrivelse: Fossilet er 7,7 mm langt og 4,4 mm bredt og repræsenterer et hudskifte fra bagkroppen af en isopod. Det er sammensat af syv krops- og haleled fordelt på (fra forenden) en forholdsvis lang (aksialt) pereonit VII, fem korte pleonitter, hvoraf flankerne på pleonit 5 er delvist dækket af pleonit 4, og en skjoldformet haleplade, pleotelson, som har spids bagende og helrandede sider med en smal bræmme.

Taksonomi: Fundet kan på baggrund af følgende karakterer henføres til den nutidige slægt Aega Leach, 1815: posterolaterale hjørner af pereonit VII ikke tilspidsede; pleon kun svagt smallere end pereonit VII; pleonit 4 dækker over laterale sider på pleonit 5; pleotelson skjoldformet med spids bagende, svagt udviklet anterolateral uropodtilhæftningsområde, fraværrelse af skrå anterolaterale furer, markant sidefure og med helrandede og forholdsvist afrundede sider.

Vurdering: Fossilets videnskabelige værdi er flersidig:
  1. Til dato kendes kun to eksemplarer af denne isopod, begge fra den øvre del af Gram Leret i Gram Lergrav med en alder på cirka 8 eller 9 millioner år, svarende til sidste del af Tortonian. Det foreliggende eksemplar er det mest komplette og viser det største antal diagnostiske karakterer.
  2. Fossilet repræsenterer det eneste kendte fossile takson af slægten Aega, der ellers udgør en meget vigtig gruppe af fiskeparasitter i dag.
  3. Isopoder er en højdivers og særdeles udbredt krebsdyrgruppe i dagens marine miljøer, men findes på grund af en ringe mineralisering af skelettet og deres typisk ringe størrelse kun sjældent bevaret fossilt. Vort kendskab til isopodernes udviklingshistorie er derfor meget lille.
  4. Dette er det første fund af en Neogen isopod fra Nordeuropa.
  5. En videnskabelig afhandling om fundet vil snarligt blive publiceret i Journal of Paleontology.
Bevaringsformen og størrelsen taget i betragtning har den ingen udstillingsmæssig værdi. Bevaringen i ucementeret og pyritholdigt silt gør, at man desværre må forvente en relativt kort levetid for fossilet, der bør opbevares ved lav luftfugtighed.

Konklusion: På baggrund af fundets betydelige videnskabelige værdi bør det indstilles til Danekræ.

 Note Krebsdyr - isopod

Danicafossils © 2015