Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isopoda orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
526
Accessionsnummer:
DK 586
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jesper Hansen
Bestemt af:
Thomas Hansen
Lokalitet:
Gram Lergrav
Stratigrafi:
Gram Formationen [Øvre Gram Ler]
Periode:
Sen Miocæn
Type:
Sediment:

 Beskrivelse:   af  Thomas Hansen 
Bevaringsstand: Fossilet er bevaret som et relativt groft leraftryk i ucementeret, leret silt, og udviser kun få detaljer.

Kort beskrivelse: Fossilet, MGUH 29.129, er 5,9 mm langt og 4,0 mm bredt og repræsenterer et hudskifte fra bagkroppen af en isopod. Det er sammensat af otte krops- og haleled fordelt på (fra forenden) en forholdsvis lang (aksialt) pereonit VI og VII, fem korte pleonitter, hvoraf flankerne på pleonit 5 er delvist dækket af pleonit 4, og forkanten på en skjoldformet haleplade, pleotelson. Yderligere er pereonitternes baghjørner udstyret med coxale plader.

Taksonomi: Fundet kan på baggrund af følgende karakterer henføres til den nutidige slægt Aega Leach, 1815: posterolaterale hjørner af pereonit VII ikke tilspidsede; pleon kun lidt smallere end pereonit VII og pleonit 4 dækker over laterale sider på pleonit 5.

Vurdering: Fossilets videnskabelige værdi er flersidig:
  1. Til dato kendes kun to eksemplarer af denne isopod, begge fra den øvre del af Gram Leret i Gram Lergrav med en alder på cirka 8 eller 9 millioner år, svarende til sidste del af Tortonian. Det foreliggende eksemplar er det mindst komplette, men stadig vigtigt, da det inkluderer pereonit VI og viser den reelle udformning på pereonitterne og de tilhørende coxale plader.
  2. Fossilet repræsenterer det eneste kendte fossile takson af slægten Aega, der ellers udgør en dominant gruppe af fiskeparasitter i dag.
  3. Isopoder er en højdivers og særdeles udbredt krebsdyrgruppe i dagens marine miljøer, men findes på grund af en ringe mineralisering af skelettet og deres typisk ringe størrelse kun sjældent bevaret fossilt. Vort kendskab til isopodernes udviklingshistorie er derfor meget lille.
  4. Dette er sammen med det ovenfor nævnte fossil MGUH 28.941det første fund af en Neogen isopod fra Nordeuropa.
  5. En videnskabelig afhandling om fundet er accepteret og forventes publiceret i januarnummeret af Journal of Paleontology.
Bevaringsformen og størrelsen taget i betragtning har den ingen udstillingsmæssig værdi. Bevaringen i ucementeret og pyritholdigt silt gør, at man desværre må forvente en relativt kort levetid for fossilet, der bør opbevares ved lav luftfugtighed.

Konklusion: På baggrund af fundets betydelige videnskabelige værdi bør det indstilles til Danekræ.

 Note Krebsdyr - isopod

Danicafossils © 2015