Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mammalia

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
521
Accessionsnummer:
DK 581
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Poul Søby Nielsen
Bestemt af:
Mette Elstrup Steeman
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Periode:
Sen Oligocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Brejninge Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Mette Elstrup Steeman 
Fossilet består af en hjernekasse i en konkretion (septarie) fra mørk glimmerler. Fundet over to omgange i 2008 idet det fjerde kæbefragment blev fundet på samme sted et par måneder efter det første fund, som havde kæbefragmenterne liggende mindre end en halv meter indenfor konkretionen med hjernekassen.
Kæbefragmenterne kan ikke umiddelbart sættes sammen og stammer fra en del af kæben der er et stykke fremme i forhold til det bevarede kranium. Det meste af hjernekassen er bevaret, men stadig ikke præpareret frem. Den bageste del af hjernekassen er formodentlig slidt væk, men nakkeledet kan let fastslås. Dele af øreregionen (petrosum) er bevaret på begge sider og der er aftryk af bullas dorsalside. De bageste dele af maxillare og premaxillare ses og snittet forest i konkresionen viser det V-formede vomer. Basikraniet er formodentlig bevaret under konkretionen. I det hele taget vil en fremragende hjernekasse kunne blive præpareret ud vha. syre.
Overkæbefragmenter: Det største og mest proximale kæbefragment er 5,5 cm lang og 3-4 cm bredt. Det har begge rækker af tandrækkens alveoler bevaret (3,5 i venstre side og 5,5 i højre side). De tre mindre fragmenter op 2,5, 2,5 og 2 cm længde, hvoraf det ene kun har den ene sides tandrække bevaret, kan sandsynligvis placeres i korrekt rækkefølge baseret på tandrækkens morfologi. Alveolerne er runde, ca. 3mm i diameter og de er placeret med ca. 6 alveoler på 5 cm. Alle fire fragmenter er næsten helt bevaret i pyrit.

Interpredation:
Den smalle snude og hjernekassen facon i det hele taget viser at det sandsynligvis er en delfinlignende form af Eurhinodelphinidae og dermed muligvis samme art som den flotte præparerede hjernekasse DK 28. Men DK 581 er det eneste af hvalfundene fra Brejningleret der har dele af kæberne bevaret der viser tændernes placering.

Evaluering:
DK- 581 anbefales som danekræ specielt fordi dele af kæberne incl. tandalvoeler er bevaret og fordi præparationen kan frilægge en del af knoglerne i øreregionen. Den er derfor af stor videnskabelig betydning for at beskrive hvalfaunaen i Brejningleret, der er en af de ældste faunaer på verdensplan med delfinlignende.

 Note Pattedyr - delfinkranium

Danicafossils © 2015