Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Osteichthyes klasse

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
520
Accessionsnummer:
DK 579
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mette Hofstedt
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Esbjerg Havn (fra Jyske Rev)
Stratigrafi:
Periode:
Nedre? Miocæn
Type:
Konkretion
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Meget stort fiskeskæl i rusten "rullesten" af glimmerholdig sandsten/kvartsit med en lille snegl, opr. mørkegrå. Plade og modplade.
Fundet på Esbjerg Havn i materiale fra stenfiskere bragt hjem fra Jyske Rev V. f. Harboøre.

Skællet er svagt kvadratisk med runde "hjørner", ca. 4 cm langt og lige så højt. Knoglematerialet er bevaret, men delvist itubrudt langs kanterne. Der er meget grove, ca. 1 mm brede tilvækstlinier (circuli) på det meste af skællet, men ikke på et ca. 1 cm stort felt i midten. Apicalt (ved bagkanten) fortsættes circuli som små bagudrettede "lapper" ca. halvt så brede, det er skællets egentlige tilvækstzone.

Bestemmelse:
Skællet er klart af "tarpon-type" (fam. Megalopidae af den primitive benfiskegruppe Elopiformes), og det er meget stort og fra en fisk på nok 1½ - 2 m og modsvarer nogle af de største skæl på molérets tarpon (som nok kunne nå en længde på nær 2½ m som de største nulevende).

Vurdering:
Klart danekræ, da ingen så ung rest af tarponer er kendt fra Europas Tertiær, hvor de kun er kendt fra Eocæn i "Nordsøen" og Kaukasus. Det er meget bemærkelsesværdigt for Nordsø-området, at være yngste kendte aflejring for disse i dag mest subtropisk til tropiske fisk. Aldersbestemmelse på mikrofossiler bør foretages.

Du kan downloade en artikel om Jyske Rev her.


 Note Fisk - skæl

Danicafossils © 2015