Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Coulonia colei

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
52
Accessionsnummer:
DK 62
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Hans Erik Petersen
Bestemt af:
Søren Floris
Lokalitet:
Skarrehage Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Søren Floris 
Muligt Danekræ
Dobbeltaftryk af søstjerne (kamstjerne) i moler fra Eocæntid. Løbe-nr. 62.

Det følgende er supplement til beskrivelse og valuering fremsat den 11. ds. af Margit Jensen, Zoologisk Museum, København.

Den pågældende art er kendt fra eocæne lag i England (hvorfra RASMUSSEN (1972) nævner rester af 15 individer) og fra eocænt moler i Danmark. De tidligere danske fund er fordelt på 5 samlinger. Fundene omfatter 1 dobbeltaftryk af molestreret individ (bestemmelsen usikker) og enkeltaftryk af omkring 16 individer (hvoraf 8 er fundet sammen).

Fundets karakter af velbevaret dobbeltaftryk af en (næsten) hel søstjerne fremhæver det frem for alle de til nu kendte danske fund af arten. Det er tillige af udstillingsmæssig værdi og anbefales anerkendt som Danekræ.

Litteratur:
Rasmussen, H. W., 1972: Lower Tertiary Crinoidea, Asteroidea and Ophiuroidea from Northern Europe and Greenland. Kgl. Danske Vidensk. Selsk., Biol. Skr. 19, 7.

 Note Søstjerne, Coulonia colei, i moler.

Danicafossils © 2015