Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Antigonia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
516
Accessionsnummer:
DK 576
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mads L. Olsen
Bestemt af:
Lokalitet:
"Bispehuen", Fur
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Geologi: Den type molér, grå med meget svag el ingen egt lamination forekommer i den nederste del af Fur Fm, altså sandsynl med en alder lidt over 55 mill år, i det tidligste Eocæn. Fisken er bevaret som et detaljeret aftryk med sort-grå farve og ganske lidt sort 'fnus' ('kul-agtigt') på nogle af aftrykkene; det kan næsten pustes væk.

Fossilet: Et komplet skelet(-aftryk) med halen brækket lidt af, men intakt (på h. plade – kan præp. lidt mere fri). Standard-længde 7 cm, heraf haleregion ca 32 mm; max kropshøjde 3½ cm, kranielængde ca 23 mm, kraniehøjde ca 33 mm; forreste rygfinnepig ca. 2cm (kan præp), mens bugfinnepig ca 15 mm (gatfinnen kan også fri- præp).
Kraniet er ganske flot bevaret med lukket mund, men meget tydeligt også stærkt fremskydelige kæber med en meget høj opstigende (ascending) proces på premaxillare (ca 1 cm lang, samme som den tandbærende proces), som kan nå næsten op til nakkekammen (supraoccipitale), altså næsten hen over hele kranietaget. Små tænder i et felt nær symphysen både i over- og underkæbe og i al fald langs dentales kant i den ret lange og meget skråt stillede underkæbe, som har et endnu større dermarticulare (som hos bl.a. caproider).

Kranietaget har frontalia med 'pigget' ornamentik lige over øjet, og supraoccipitale med en kolossal midter-nakkekam, der har 3 kraftige volde lidt foran midten fra basis op mod den dorsale spids. Gællelågsregion fint bevaret med små takker langs præoperculums bagrand (i to rækker) og interoperculums underkant, mens gællelåg og undergællelåg (operculum/suboperculum) er uden små takker, operc dog måske med en kraftig pig bagud. Af ganen ses ledbenet quadratum (Q) og et specielt udformet meget bredt ectopterygoid uden tænder (resten ses ikke). Forreste store knogle under øjet (lachrymale) har fint takket ventral rand (især flot på h.s.). Der er et kraftigt, men ret slankt og højt hyomandibulare fra Q op mod hjernekassen, hvis detaljer kræver nøjere studium.
Som noget usædvaligt kan man se 4-5 gællebuer fra h.s. (på v. plade). Skulderbæltet er gået itu, og postcleithrum, coracoider og scapulae mangler (og dermed er brystfinnerne også faldet af), men det er ret slankt med stor dorsal plade på cleithrum og fine takker på bagrand af supracleithrum. Bækkenet synes mærkeligt nok helt at mangle, men alligevl sidder begge bugfinner med deres meget kraftige forreste pigge omtrent på plads, hver med (mindst) 5 tynde finnestråler bag piggen.
Hvirvler: 10-11 i bug- (abdominal-)regionen og 22 i caudalregion plus (pu1 + u), med meget brede specielle neural- (dorsalt) og hæmal-spinae (ventralt) på henh pu2 og pu3. Halens hypuralplader sammensmeltet til en dorsal og en ventral plade.
Antal (principale) stråler i halefinnen omkring 8 + 8 (kan præp bedre fri).
Dorsalfinne: ca 6 pigge hvoraf de midterst 3-4 meget kraftige, resten af finnen med omkring 20 finnestøtter, hvoraf nogle få forrest kan have haft svage pigge. Anal-(gat-)finnen delvist skjult, men har haft mindst et par meget kraftige pigge forrest (også indic af den meget stærke forreste støtte op til hvirvlerne).

Bestemmelse:
Fossilet er en ny art og slægt af caproid (havbars-fsamilien) med stor lighed med den egt nulevende Antigonia, men med flere detaljer, som viser, at det er en ny slægt, Faktisk lidt mere specialiceret i fex halen end de nulevende. (Den tidligere såkaldte 'Antigonia' er mere tvivlsom som slægtning til denne familie) Altså et unikt og meget smukt fossil.

Konklusion:
Klart danekræ pgra. unik og ny art etc, samt fordi det også er et flot udstillingsstykke med mange anatomiske detaljer bevaret.

 Note Fisk - havgalt - Antigonia sp.

Danicafossils © 2015