Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anomotodon sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
511
Accessionsnummer:
DK 570
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Marianne Jensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Sen Maastrichtien
Type:
Sediment
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Labial.

Lingual.Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
En tand af en squalid fra samme skred er bedømt af Gilles/Jan A. Disse to hører til samme fund.
1) Anomotodon sp., én tand, kompålet.
2) Synechodus sp., én tand lidt itu.

Begge disse slægter er aldrig tidligere fundet i det danske skrivekridt, som er extremt fattigt på hajtænder – et meget mærkeligt fænomen. De er begge nemme at genkende.

Anomotodon hører til fam. Mitsukurinidae (sammen m den nulevende Mitsukurina og kretassiske Scapanorhynchus) og kendes fra Aptien til måske tidligt i Miocæn. Er udelukkende kendt fra tænderne. Typearten er fra Maastrichtien i Marokkos fosfater, A. plicatus. Den kendes også fra Hollands og NV-Tysklands Maastrichtian, så det er sandsynligvis denne, det drejer sig om. De kendes let på, at de laterale denticler mangler og erstattes af en lav skærerand, og roden er temmelig bred.

Synechodus hører til den uddøde fam. Palaeospinacidae (Tidl Trias – Paleocæn), og slægten er kendt fra Aptien til Danien, den yngste art er S. faxensis fra Faxe (Davis 1890). Fragmentariske skeletrester og samlede tandsæt kendes. Typearten er fra Cenoman, men fra Maastrichtien kendes S. lerichei fra Belgien, hvor den også findes i Cenoman. Det er muligvis den art.
Tænderne er mindre end 1 cm høje med central cusp og mange dentikler til hver side (op til 8), og den har en udbredt, 'flad' rod med tætliggende gruber med porer på undersiden.

Evaluering:
Begge slægter har aldrig tidligere været fundet i blandt de meget få tænder fra vort skrivekridt, så de er lige som den tredje tand, squaliden, meget sjældne fund og bør selvfølgelig være danekræ. (Squalider er vist fundet tidligere).

 Note Bruskfisk - hajtand - Anomotodon sp.

Danicafossils © 2015