Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isopoda/Amphipoda orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
507
Accessionsnummer:
DK 566
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Velbevaret lille krebsdyr i cementsten. Dyret er sammentrykt fra siderne, så højre side er eksponeret. I beskrivelsen af fundet her er kun medtaget informationer, som kan studeres på dette stykke. Modpladen befinder sig stadig på Molermuseet! De bevarede skeletdele består af et par tilsyneladende engrenede følehorn (6 mm lange antenner). Kropslængden udgør ca. 22 mm og består af 10 led med opragende torne på bagsiden af leddet og med 10 synlige ganglemmer. Relativt stort ustilket øje.

Bestemmelse:
Der knytter sig en del usikkerhed til om hvorvidt dyret kan henføres til ordenen Isopoda (tanglus og havbænkebidere) eller Amphipoda (tangloppe-ordenen). I hovedtrækkene er der følgende forskelle: Isopoderne (Trias - recent) er almindeligvis kendetegnet ved en bred og fladtrykt krop (dorsal-ventralt) med et forholdsvis lille hovede, der er sammensmeltet med det forreste kropsled. Herefter følger 7 kropsled( benævnt thorax eller pereion), som er forsynet med 7 par næsten ens udviklede gangben. Bagkroppen er ret kort og sammensat af 7 led, hvoraf det 6. led næsten altid er sammensmeltet med det bageste (7.) led, som ofte er stort og pladeformet og kaldes halepladen (pleotelson). Et velkendt eksempel er den meget store isopod Palaega danica, som bl.a. forekommer i cerithiumkalken på Stevns. Øjnene er ustilkede.

Amphipoderne (Sen Eocæn - recent) omfatter 7-8000 nulevende arter (tallet angives forskelligt) og er små rejelignende krebsdyr, med en normalt lateral sammentrykt krop. De har 10 benpar: 4 gribe- og gangben på forkroppen. Desuden forsynet med 3 par svømmeben og 3 par "springben". For begge ordeners vedkommende er der meget stor variation i morfologien af de forskellige arter, som vanskeliggør en sikker bestemmelse.

Konklusion:
Uanset om det foreliggende krebsdyr kan henføres til isopoderne, som foreslået af krebsdyrspecialisten Rodney Feldmann (se vedh. udtalelse) eller til amphipoderne og derved repræsentere det ældste fossile fund af en tangloppe, har eksemplaret stor forskningspotentiale og bør erklæres for danekræ.

Kommentar af Rodney M. Feldmann (på anmodning af Sten Lennart Jakobsen):
Thank you for sending me the picture of the very interesting fossil crustacean from the lower Eocene of Denmark. The specimen is truly unique. Although I am not the ultimate authority of these kinds of animals, it is my opinion that it is either an isopod or an amphipod. If an amphipod, it would be the oldest known. However, my best guess is that it is an isopod. I know of no fossil isopods that even vaguely resemble this form, suggesting that it will be the first representative of a suborder. Thus, it is my opinion that the specimen should be considered for inclusion as a danekrae, if that is the proper terminology.

Se også "Reefkeeping...an online magazine for the marine aquarist, Amphipods"

 Note Krebsdyr - tanglus - tangloppe

Danicafossils © 2015