Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cimomia sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
504
Accessionsnummer:
DK 563
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Palle Gravesen
Lokalitet:
Esbjerg Havn (fra Jyske Rev)
Stratigrafi:
Periode:
Sen Oligocæn [Chattien]
Type:
Konglomerat
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Fundet omfatter plade og modplade af flækket løsblok af uregelmæssig, tilnærmet halvmåneformet facon med en omtrentlig længde på ca. 13.5 og en bredde på ca. 8.9 cm.

I stykket ses +/- fragmentarisk bevarede rester af mindst 4 eksemplarer af nautilslægten Cimomia med velbevaret perlemor.

Bjergarten er en mørkt grålig, glimmerholdig finsandsten (sandsynligvis kalksandsten) med spredte klumper af brunligt hhv. sort materiale, som kunne være fossilt ved. Desuden indgår mindst 1 klast af en på overfladen lysebrun, i frisk brud lyst grålig, meget finkornet og tæt bjergart, muligvis forkislet kalksten. Bortset fra sidstnævnte minder bjergarten i sin helhed om de såkaldte "Brøndum-blokke", bedst kendt fra en grusgrav ved Brøndum i Salling, men fx også fundet som løsblokke ved Skyum i Thy.

Disse blokke indeholder bl.a. gællegitterstave af brugde, ved og muslinger med velbevaret perlemor, herunder muslingen Nucula compta (compta) (GOLDFUSS, 1837). Alderen er Sen Oligocæn, Chattien.

Undertegnede har set store mængder fossilførende Neogen-blokke fra Jyske Rev (men fundet i stenbunkerne hos N.C.C. Contractors i Esbjerg) i samlinger tilhørende bl.a. finderen af nærværende stykke og Peter Mortensen (begge Odense) og har også selv besøgt findestedet i Esbjerg.

Der er tale om Neogen-blokke af vidt forskellig lithologi, spændende fra blokke som den foreliggende over lyse siltsten med bl.a. muslingen Spisula subtruncata til grove kvartskonglomerater. Der er her tale om en hel "blokfamilie" af neogen alder, sandsynligvis spændende fra Sen Oligocæn (Chattien) til et godt stykke op i Miocæn (sikkert mindst til Hemmoor-etagen, da nogle af blokkene synes at stemme overens med de ultimo 2007 i "Geschiebesammler" beskrevne løsblokke fra Hvide Sande og som netop er henført til Hemmoor-etagen).

Der foreligger en stor opgave med at beskrive makro- og mikrofauna og lithologi af blokkene fra Jyske Rev, som passende kunne sammenfattes som en helt ny blokfamilie, fx under navnet "Jyske Rev blokkene". Før dette er gjort, er det svært ud fra et isoleret stykke at bestemme alderen præcist og sammenligningen med de sen-oligocæne Brøndum-blokke må indtil videre henstå som et kvalificeret gæt. Det, som lige nu er vigtigt, er at få så mange af bloktyperne beskrevet, herunder som nævnt også makrofaunaen. Da der er tale om et nyt bidrag til Danmarks geologi, må nærværende stykke i denne sammenhæng betegnes som videnskabeligt vigtigt. Hertil kommer også en stor udstillingsmæssig værdi.

Du kan downloade en artikel om Jyske Rev her.


 Note Bløddyr - nautil-blæksprutte - Cimomia sp.

Danicafossils © 2015