Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Formicidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
50
Accessionsnummer:
DK 60
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
To stykker skifer (plade og brudstykke af modplade), henhv. 12 x 6 x 1,5 cm og 3 x 1 cm, påført nummeret 16-3964 på bagsiden. Perifert placeret, dorso-ventralt aftryk af et insekt, ca. 2,5 x 0,5 cm. Insektets hoved, bryst og bagkrop er bevaret og relativt tydelige. Følehorn mangler. For-, mellem- og bagben delvist bevarede. Stolle Klint., 12/12 1992. Askelag: negativ serie askelag ca. -21.
Fundet er ledsaget af etikette med registrerings-nummer, findested, finder og horizont.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af eksemplaret som hørende til ordnen Hymenoptera (årevingede insekter), overfamilien Formicoidea (myrer). Denne insektgruppe er ikke tidligere kendt fra moleret på Fur og Mors. Eksemplaret tilhører en myre-art der alene p.gr. af sin størrelse (kropslængde ca. 2,5 cm) kun overgås af få nulevende myrer.

Konklusion:
Fundets enestående og spektakulære karakter giver det en såvel videnskabelig som udstillingsmæssig særstilling. Dette gør det særdeles ønskeligt, at fundene sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statsanerkendt museum. Det aktuelle fund er tillige velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Kæmpemyre i moler.

Danicafossils © 2015