Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Chimaeroidei underorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
5
Accessionsnummer:
DK 6
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Jensen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Thurø
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen

Basis

TyggefladeBillede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Tandpladen hidrører fra tandbevæbningen af en fossil holocephal (havmus) enten af slagten Edaphodon eller Elasmodus, der begge kendes fra andre lokaliteter i bl.a. V.-Europa, hvor marine lag af Eocæn alder som Lillebæltsleret forekommer.

Tandpladen er ikke komplet, hvorfor den er vanskelig at slægts- endsige artsbestemme præcist uden direkte sammenligning med fuldstændige eksemplarer, som Geologisk Museums samlinger ikke rummer. Stykkets bevaringstilstand må på anden måde anses for særdeles god. Det gælder både dentinmaterialet (som danner primærstrukturen) og det heri indesluttede hypermineraliserede pleromin, der danner de slidstærke "søjlestrukturer", karakteristiske for de statodonte holocephal-tandplader (se fx. Bendix-Almgreen, 1985, fig. 8, Bendix-Almgreen & Hoch, 1991, fig. 10). Den største plerominsøjle ses på stykket som en stor, blottet tyggeflade med det oprindelige slidmønster bevaret.

Status for fundet:
Tandpladen er den første af sin slags, som jeg har kendskab til, der er fundet i Eocæne lag på dansk område. Sådanne tandplader er også andre steder i V.-Europa meget fåtallige i fundmateriale fra marine Eocæn aflejringer.
Skønt stykket er inkomplet, repræsenterer det et unikum for Danmark. Dette, samt dets histologisk set gode bevaringstilstand og dets nyinformation m.h.t. den danske, marine Eocæn faunas bredde, er baggrund for min anbefaling af, at fundet får status som Danekræ.

 Note Tandplade af havmus tilhørende slægten Edaphodon eller Elasmodus i Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015