Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gerridae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
49
Accessionsnummer:
DK 59
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Et stykke skifer, 6,5 x 5 x 1,5 cm, påført nummeret 16-4634 på bagsiden. Centralt placeret aftryk af et insekt, ca. 1,4 x 0,2 cm. Insektets hoved, bryst og bagkrop er bevaret og relativt tydelige. Følehorn, ben og vinger meget velbevarede. Stolle Klint, 2/5 1993, Henrik Madsen leg. Askelag: negativ serie ca. askelag -21. Fundet er ledsaget af etikette m. registrerings-nummer, findested, finder og horizont.

Sammenligning med tidligere fund:
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), familien Hydrometridae (damtæger). Denne insektgruppe er hidtil kun kendt i et fund fra móleret på Fur og Mors, beskrevet som Eocenometra danica af Andersen, N. M. (1982). A fossil water measurer (Insecta, Hemiptera, Hydrometridae) from the Paleocene/Eocene of Denmark and its phylogenetic relationships. (Bull. geol. Soc. Denmark 30: 91-96.)

Konklusion
Det aktuelle fund supplere det hidtil eneste fund af en fossil damtæge (Hydroemtridae), bl.a. ved at vingerne er relativt velbevarede. Fundet har derfor såvel videnskabelig som udstillingsmæssig stor værdi hvilket gør det særdeles ønskeligt, at fundet sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum. Det aktuelle fund er tillige velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Damtæge i moler.

Danicafossils © 2015