Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Cetacea orden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
489
Accessionsnummer:
DK 546
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Poul Søby Nielsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Salling
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Stykket er en færdigpræpareret, tredimensionelt bevaret forreste del af kraniet af en tandhval med den bageste del af snuden bevaret. Den bageste del af selve hjernekassen mangler. Stykket måler 20 cm på bredeste sted (over pandebenene); 26 cm i største længde (bagsiden af kraniet - forreste bevarede del af snuden) og 12 cm i dybden (toppen af kraniet til bunden af kilebenet).

Der er tale om en tandhval med et tydelig asymmetrisk kranie, sandsynligvis en primitiv delfinslægtning (platanistoid). Graden af bagudrettet teleskopering af over- og mellemkæbebenene, samt den forhøjede næseåbning minder om tidligere beskrevne former som Waipatia maerewhenua eller Notocetus marplesi (Fordyce, 1994). DK 546 er dog dobbelt så stor som Waipatia og tilhører med sikkerhed en anden slægt og art. Sammenligning med tidligere fund af hvalkranier fra Vejle Fjord Formationen indikerer også at der er tale om en ny art for Danmarks sen Oligocæn.

Konklusion: Fossilet blev erklæret for Danekræ, da der er tale om en ny art og et af de største, ret komplette fossile hvalkranier fra de danske øvre oligocæne aflejringer.

Referencer

Fordyce, R.E. (1994): Waipatia maerewhenua, New Genus and New Species (Waipatiidae, New Family), an Archaic Late Oligocene Dolphin (Cetacea: Odontoceti: Platanistoidea) from New Zealand. Proceedings San Diego Society of Natural History 29, pp 1461-76

 Note Pattedyr - hval

Danicafossils © 2015