Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthoscaphites tridens

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
486
Accessionsnummer:
DK 543
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Bang Nielsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Der er tale om en skrivekridtblok med dimensioner ca. 41.5 x 31.5 cm med en hel ammonit med horizontalt mål ca. 17.7 cm i tværmål og 14.5 cm i højden. Eksemplaret er forsynet med radiale ribber uden knuder langs randen. De inderste, embryonale vindinger mangler sandsynligvis. Dette vil vise sig ved en eventuel præparation.

Eksemplaret tilhører uden tvivl arten Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848), som er nært beslægtet med - og tilsyneladende også vanskelig at afgrænse fra - Acanthoscaphites varians (Lopuski, 1911). Af samme grund regnes begge taxa ikke altid som selvstændige arter, men kun som underarter af en og samme art, dvs. som hhv. Acanthoscaphites tridens tridens og A. tridens varians.

Vælger man at citere de to taxa som selvstændige arter, som begge er meget sjældne i det danske Maastrichtien, tegner der sig følgende udbredelsesmønster i Danmark (efter Birkelund 1966 & 1993 samt undertegnedes udtalelse vedr. DANEKRÆ DK 438.

Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848): Få eksemplarer fra Møns Klint (Hvidskud) + ét fra Møns Klint uden præcis lokalitet, alle fra Tidlig Maastrichtien.. Arten kendes bl.a. også fra Rügen.

Acanthoscaphites varians (Lopuski, 1911): Alle hidtidige fund er begrænset til få eksemplarer fra Nordjylland (Rørdal og Hillerslev i Thy), tidsmæssigt spændende fra den seneste del af Tidlig Maastrichtien til den tidligste del af Sen Maastrichtien.

Det foreliggende fund af Acanthoscaphites tridens (Kner, 1848) fra Nylandsnakke føjer sigt smukt ind i det geografiske udbredelsesmønster, som de hidtidige fund tegner, og dokumenterer desuden, at arten findes andetsteds på Møns Klint end lige netop i Hvidskud. Dette gør fundet videnskabeligt værdifuldt.

Fundets måske største værdi er den udstillingsmæssige, da det uden sammenligning er det smukkeste og mest komplette af samtlige foreliggende danske fund.

 Note Bløddyr - ammonit - Acanthoscaphites tridens

Danicafossils © 2015