Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Miridae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
48
Accessionsnummer:
DK 58
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Et stykke skifer ca. 25 x 16 x 2 cm, påført nummeret 16-A2637 på bagsiden. Centralt placeret insekt. Aftrykket måler ca. 0,6 x 0,3 cm. Insektets bryst og vinger er sædeles tydelige. Hoved og ben mangler. I samme horizont er der aftryk af flere andre insekter, alle dog så ufuldstændige at en sikker bestemmelse ikke er mulig. Perifert i blokken (markeret med et -->) findes et ufuldstændigt aftryk af en reje. Efter finderens oplysning kan horizonten placeres i mólerets negative askelagsserie, ca. - 21.

Sammenligning med tidligere fund:
Den fossile tæges generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af dyret som hørende til ordnen Hemiptera-Heteroptera (tæger), familien Miridae (blomstertæger). Denne insektgruppe er ikke tidligere fundet i móleret. Det aktuelle fund er således det hidtil ældste (i hvert fald fra Tertiær).

Konklusion:
Fundet af en fossil blomstertæge i móler er af enestående videnskabelig interesse, bl. a. fordi det er med til at komplettere billedet af en mangfoldig insektfauna i det Sydskandinaviske område i øvre Palæocæn. Fundet bør derfor sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum. Det aktuelle fund er velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

 Note Blomstertæge i moler.

Danicafossils © 2015