Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Coelacanthidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
478
Accessionsnummer:
DK 534
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Torben L. Møller
Bestemt af:
Lokalitet:
Æbelø
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
A pro pos sådanne isolerede og fragmentariske fiskeknogler, så har Gilles netop fra vor schweiziske kollega L Cavin, specialist i kridt fisk, fået en meget opmuntrende meddelelse: Cavin mener også, at et stort fragment af en stærkt ornamenteret fiskeknogle fra en løs 'Anholt-blok' eller 'Wealden-blok' fra Æbelø er det første skandinaviske fund af en coelacanth, altså slægtning til 'den blå fisk', Latimeria.

DK 534 alderen er tidlig Kridt (ca 'Wealden-tid', Baremien-Hauterivien) i formodet ferskvandsfacies, og fossilet er sandsynligvis at henføre til Mawsonia (el en nær slægtning), som er kæmpestore coelacanther (over 3 m) kendt fra kontinentale aflejr i både Afrika og Sydamerika i Tidlig Kridt - vel den største slags coelacanther, der har existeret.

Det er især uhyre interessant palæobiogeografisk, for dette er langt det nordligste fund af nogen cretasisk coelacanth, og hvis den kan bestemmes til Mawsonia, så er disse kun kendt fra tidligste kridttid (Neocom) indtil Albien i Brasilien, Vest- og N-Afrika (nogle regner ægyptiske fund for Cenoman). Familiens indhold er der ikke meget enighed om, men der er nok 4-5 slægter tilbage til Trias - og hos nogle experter er Mawsonia den yngste (andre inkl former fra Sen Kridt).

Da den må formodes at være kommet fra skånsk/sydskandinavisk kontinental 'Wealden', så repræsenterer den - sammen med kroks, dinos, pattedyr - 'landfaunaen' på den kæmpemæssige ø, der omfatter Skandinavien og Rusland mindst over til Ural. Altså et stort kontinent, hvis fauna bortset fra skåske og bornholmske fund er så godt som ukendt, og hvis biogeografiske relationer snarere er med Østasien (når Turgai-strædet er tørt) end med resten af Europa, der er delt op i mange mindre øer. Jeg kender ikke til landdyr fra kontinentale Tidl Kridt lokaliteter i Rusland (hvis der overhovedet er nogle).

Stykket er altså videnskabeligt set unyre vigtigt, som Cavin også påpeger, faktisk en mindre sensation, hvis bestemmelsen kan opretholdes, hvilket synes troligt.

 Note Fisk - coelacanth

Danicafossils © 2015