Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Nephroceros sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
47
Accessionsnummer:
DK 57
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Nils Møller Andersen
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Nils Møller Andersen 
Et stykke cementsten, 17 x 9,5 x 2,5 cm, påført "Stylteflue, 0. Burholt" på bagsiden. Centralt placeret, lateralt aftryk af et insekt, ca. 1,8 x 0,8 cm. Insektets hoved, bryst, bagkrop og vinger er bevaret og relativt tydelige. I samme horizont og nær ved førnævnte insekt, findes et aftryk af bryst og vinger af et andet insekt (sandsynligvis en cikade). Horizont (oplyst af Niels Bonde): positiv serie askelag +26 - +27.

Sammenligning med tidligere fund;
Det fossile insekts generelle habitus og strukturelle detaljer tillader en sikker bestemmelse af eksemplaret som hørende til ordnen Diptera (tovingede insekter), Calyptrata (højere fluer) og familien Calliphoridae (spyfluer). Denne insektgruppe er ikke tidligere kendt fra moleret på Fur og Mors og fundet repræsenterer tillige det første, sikre fund af en fossil calyptrat flue (tidligere fund fra baltisk rav formodes at være fejlagtig).

Konklusion:
Fundets enestående karakter giver det en såvel videnskabelig som udstillingsmæssig særstilling. (Dette gør det særdeles ønskeligt, at fundet sikres, f.eks. ved indregistrering og opbevaring på et statslig eller statsanerkendt museum. Det aktuelle fund er tillige velbehandlet samt ledsaget af de nødvendige funddata.

Uddrag af Danekræ-bogen af Stig Andersen
Øjefluer kan let genkendes på vingernes karakteristiske ribbenet og på de meget store øjne, der findes hos begge køn og sættes i forbindelse med den intense dans eller sværmning, som finder sted i forbindelse med parringen. Der findes to øjefluearter i askeserien, en lille på 6-8 mm og en stor på 14 mm. DK 92 repræsenterer den lille art, hvoraf der i alt er kendt omkring 30 eksemplarer. DK 57 er den store art, der er betydeligt større end alle nulevende arter, og som kun er kendt i dette ene eksemplar. Begge arter er bestemt til slægten Nephrocerus, der bl.a. omfatter arten flavicornis, der er Europas største nulevende øjeflue og meget sjælden i Danmark. Der findes 1300 nulevende arter af øjefluer, hvoraf omkring 60 er fundet i Danmark. Larverne lever som snyltere inden i cikader. Den store art fra moleret må have snyltet på de store cikader, der også er fundet i askeserien. De ældste øjefluer er fundet i Kridtids-rav fra Nordamerika.

 Note Stor øjeflue, Nephroceros sp., i cementsten.

Danicafossils © 2015