Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
463
Accessionsnummer:
DK 518
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Barsøe Hansen
Bestemt af:
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn [sen Ypresieen - tidlig Lutetien]
Type:
Konkretion
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fuglekranier er uhyre sjældne fossiler, og de der som dette eksemplar er bevaret i 3-D er endnu meget sjældnere.
Archaeopteryx' kranierne er alle trykket helt flade, og det samme gælder alle de nye fund fra de nu berømte NØ-kinesiske tidlige kridttidslag (ca. 125 m.y.), af hvilke jeg selv har set på flere arter, mange af dem er faktisk ret dårlige aftryk. Fra Kridt kendes ret få kranier i 3-D, vigtigst vel de store dykkende hesperornithiformer ("kridt-tandfugle"), men de er næsten altid fragmenteret. Der er ganske enkelte 3-D hjernekasser/-udfyldninger kendt fra Mongoliet og måske Argentina, men fugle fra Sen Kridt er oftest meget fragmentariske og uhyre sjældne. Paleocæne fugle er yderst sjældne og oftest meget dårligt bevaret.
Fra Eocæn er Molerets fuglefauna den første større efter tidlig Kridt i Kina, og er tilmed meget bedre bevaret - måske verdens bedst bevarede fugle - og en del af kranierne er i 3-D i en bevaring, som simpelt hen ikke findes noget andet sted. Dette hænger også sammen med præparationen, for få andre steder synes folk villige til at syrepræparere deres fuglekranier, selvom de er i kalksediment.
I London Ler er der konkretioner med fuglekranier i 3-D, vist nok mange af dem fra nedre del af formationen og dermed ikke meget yngre end moleret, men de fleste af dem er ikke ordentligt præpareret, for de er ofte stærkt pyritiserede.
Messel i S-Tyskland fra tidlige del af M Eocæn har masser af flotte fugle, tilmed mange med fjer bevaret, men alle kranier er fladtrykt, ofte til ukendelighed og anatomisk lidet informative. De svarer nogenlunde i alder til Lillebælt Ler, hvis konkretioner dog nok mest kommer fra den øvre del af formationen og dermed et stykke oppe i M Eocæn. Selvom kraniet er noget eroderet i konkretionen, så vil det efter præparation, som dog kun kan gøres mekanisk og er ganske vanskelig, kunne give meget detaljeret anatomi af hjernekasserne og nogle gange også næb, ganer og basis af kranierne - det sidste kender man kun fra meget få fossile fugle.
Fugle fra Mont Martre gipsen og fransk sen Eocæn - tidl Oligocæn (Quercy) er ikke velbevarede ofte blot knoglefragmenter, og selv om der er nogle nye fund af 3-D kranier i Tertiær i S-Amerika, så er også de fleste neogene fugle dårligt og fragmentarisk bevaret (sent Pleistocæne asfaltaflejringer i Rancho la Brea, Caliornien måske undtaget). Langt de fleste af alle fuglefossiler er nok beskrevet på grundlag af fragmenter af enkeltknogler.
Denne summariske oversigt for at indicere, at fugle bevaret som 3-D hjernekasser m.m. er noget yderst sjældent og videnskabeligt meget værdifuldt (også uanset den vanskelige præparation).

 Note Fugl - Aves

Danicafossils © 2015