Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mineralia

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
46
Accessionsnummer:
DK 56
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bent Søe Mikkelsen
Bestemt af:
Ole Johnsen
Lokalitet:
Ejerslev, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Calcit i cementsten

Billede

Foto ©: Ole Bang Bertelsen


 Beskrivelse:   af  Ole Johnsen 
Fundet er en krystalgruppe på 9.75 kg, dimensioner ca. 43 x 32 x 30 cm, og bestående af 3 store individer på ca. 20 cm's længde og 3 mindre individer på ca. 10 cm's længde. Krystalgruppen er limet flere steder. Individernes overflade er udpræget trappestensagtig som følge af en oscillatorisk vækst mellem et monoklint prisme og en monoklin pyramide. Hele krystalgruppen består af calcit, som har replaceret mineralet gaylussit, CaNa2, [CO3]2. 5H2O, men hvor gaylussits oprindelige krystalydre er bevaret.

Fundet er banket ud af en linseformet cementsten, der forekom mellem 16. og 19. askelag i moleret i Ejerslev molergrav på Mors. Cementstenens nærmeste omgivelser er forlængst bortgravet.

Flere lignende fund er gjort i nyere tid, de bedste er kommet fra Ejerslev molergrav, medens fundene i graven udfor Molermuseet ved Skarrehage er stærkt omdannet. Jeg har besigtiget fundene på museet, og det ligger klart, den her behandlede krystalgruppe er den bedste når størrelse, perfektion og æstetik vurderes samlet. En mindre krystalgruppe, efter sigende med temmelig perfekte krystaller, er i privat eje hos en person i Nykøbing Mors; den har jeg ikke haft lejlighed til at se.

Pseudomorfoser af calcit efter gaylussit kendes fra flere udenlandske lokaliteter - vi har bl.a. et stykke fra Skotland i udstillingen -, men der er ikke i den sædvanligt tilgængelige håndbogslitteratur rapporteret om krystalgrupper så store som i moleret ved Ejerslev. Fundene ved Ejerslev, som så vidt vides er de første i Danmark, må derfor betegnes som exceptionelle, og det vil efter min opfattelse være i museumslovens ånd, at det bedste af disse fund overdrages til staten, in casu Geologisk Museum.

 Note Krystalgruppe af calcit, pseudomorfoser efter ikait, i cementsten.

Danicafossils © 2015