Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Holosteus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
457
Accessionsnummer:
DK 512
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Lene Sørensen
Bestemt af:
Lokalitet:
Stendal Høje, Fur
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Forreste del af juvenil Holosteus med to fisk i maven (slægten tilhører familien Paralepididae, lakstobiser - og er molerets eneste repræsentant for "ordenen" Aulopiformes, hvoraf de fleste familier er dybhavsfisk).

H.s. viser godt 9 cm bevaret med kraniet meget flot og ca. 43 hvirvelcentre og yderligere 6 hvirvlers torntappe (neuralproc.); bækkenet ses ikke.
V.s. har kraniet (itu lige bag dette) og kroppen fra brystfinnerne og bagud til ca. 64. hvirvel, samt bækken og bugfinner under 55. hvirvel.
Haledelen med ryg- og gatfinne brækket af (og kunne ikke findes).

Kraniet på ca. 30 mm er bevaret som et meget fint og detailleret aftryk, hvor de spidse tænder kan anes trods den lukkede mund. Snuden er meget lang, og der er en lang, kraftig underkæbe med leddet lidt foran øjet.

Særligt interessant er maveindholdet hos denne juvenile fisk, for det består af to fisk af forskellige arter:
A) molerets almindelige "guldlaks", ca. halvvoksen, med halen bevaret midt i bugregionen (under ca. 30.-35. hvirvel), mens rygsøjlen længere fremad (dvs bagud i rovfisken, for byttet er som normalt slugt med hovedet først) ses som usammenhængende hvirvler; det synes altså som om byttet er mere og mere opløst/fordøjet jo længere nede i mave-tarmsystemet.
B) En ganske lille, larval fisk på godt 1 cm med ret stort hoved og kort krop og liggende skråt hen over "guldlaksens" hale med hovedet fremad i rovfisken - en usædvanlig orientering. Det er nok en pigfinnet fisk i et meget tidligt forbeningsstadium og derfor ikke nøjere bestembar.

Kommentar: Så unge Holosteus synes ikke kendt i de aflejringer, hvorfra slægten er beskrevet, nemlig hverken fra Mt. Bolca (M. Eocæn) eller Kaukasus (Ø. Oligocæn) - er i al fald ikke beskrevet. Det er meget usædvanligt med bytte i maven af mere end én art (måske ukendt fossilt ?), og langt de fleste fisk sluges med hovedet først.
Det meget velbevarede kranieaftryk kan give vigtige sammenligninger af proportionsforskelle under væksten, til de bliver voksne og i moleret op mod 1 m lange (de største ret nære og slanke slægtninge i dag bliver ca. 2 m lange).
Lakstobiser lever på store dybder ned til 3 km, og blot en af de 12 slægter, Lestidium, vandrer op mod overfladen om natten. Holosteus er dermed et af indicierne for mange hundrede meters vanddybde i "Moler-bassinet". [Lestidium med maveindhold vedlagt].

Konklusion: Erklæret for danekræ på grund af sjældenhed af små Holosteus, samt det usædvanlige maveindhold - dertil et "pædagogisk" udstillingsstykke. og fine anatomiske detaljer.

 Note Fisk - Holosteus sp.

Danicafossils © 2015