Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Gauthieria middletoni

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
455
Accessionsnummer:
DK 509
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Annie K. Nielsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Oudrup, Løgstør
Stratigrafi:
Periode:
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Afstøbning i formgummi.Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Palle Gravesen 
Det foreliggende stykke er en løsblok af gråsort flint fundet ved Oudrup ved Løgstør i Himmerland (Nordjylland). De omtrentlige dimensioner er 16.3 x 12.8 cm. På ydersiden og inde i blokken er der partier af hvid kalcedonflint plus et løst karbonatsediment. En éntydig datering af blokkens alder ud fra lithologien er umiddelbart vanskelig, da specielt blokkens sortgrå yderside kan minde om skrivekridt-flint, mens indersidens lyst grålige flint så absolut har større lighed med en flint fra Danskekalken. Undertegnede vil umiddelbart tillægge blokken en Danien-alder. En undersøgelse af coccolith-indholdet i det vedhæftende karbonatsediment ville dog kunne klarlægge aldersspørgsmålet éntydigt.

I blokken er der et større antal hulrum efter opløste coronaer og pigge af en regulær, phymosomatid echinid, som tydeligvis ikke er den i Danskekalken hyppige Phymosoma cf. granulosum, men må tilhøre en anden Phymosomatid, muligvis Gauthieria middletoni eller en beslægtet art som foreslået af Dr. John W.M. Jagt fra Natuurhistorisch Museum Maastricht i Holland (se udtalelse af John Jagt herunder).

Uanset at en endelig bestemmelse af arten endnu ikke foreligger, er stykket videnskabeligt set særdeles værdifuldt. Hertil kommer, at især den foreliggende afstøbning også er af stor udstillingsmæssig værdi og desuden vil præsentere sig smukt på fotos til brug for fx udstillinger, publikationer eller på plakater. Rent visuelt er der tale om et særdeles værdifuldt stykke med sjældne, regulære echinider fra det danske Danien.

Undertegnede finder, at stykket ud fra sin videnskabelige og æstetiske værdi så absolut bør gøres til Danekræ.

Udtalelse af John Jagt:
DK 509 - this block of flint preserves 17 individuals of a highly interesting phymosomatid echinoid, which appears to be characterised by an additional row of tubercles on all interambulacral plates. This alone makes the find of special note, since such type is poorly known from the lower Paleocene (Danian) - it also shows that these individuals cannot be assigned to Phymosoma granulosum, a common species in the lower Danian. There is some similarity to Gauthieria middletoni, and if indeed closely related to that species, this record would be the first from Denmark and from post-Cretaceous strata. Spine fragments associated indicate that this accumulation must have resulted from current winnowing of a recently dead population in which individuals already had lost their test appendages and plating of the apical disc.

 Note Pighud - søpindsvin - Gauthieria middletoni - Oudrup, Løgstør

Danicafossils © 2015