Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mammuthus primigenius?

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
45
Accessionsnummer:
DK 55
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Hansen
Bestemt af:
Kim Aaris-Sørensen
Lokalitet:
Myrup Banke, Næstved
Stratigrafi:
Glaciale smeltevandsaflejringer
Periode:
Kvartær [Mellem - Sen Weichsel]
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Kim Aaris-Sørensen 
Vurdering af mammutknogle
Knoglen er fundet medio 1990 i grusgrav ved Myrup Banke SØ for Næstved af Henrik Hansen.
Fundet er telefonisk indrapporteret af finderen til Zoologisk Museum 13-05-1993 og modtaget på museet 08-06-1993.

Funddata:
Knoglen er fundet i glaciofluviale aflejringer (grus/ral) i 3-4 m's dybde under grusgravning.

Det drejer sig om et venstre scapula. Største længde 66 cm; største bredde 24 cm; største bredde og højde målt på ledfladen cavitas glenoides er henholdsvis 21,6 cm og 10,6 cm. Skulderbladet bærer tydelig præg af at være blevet transporteret af vand. Spina scapulae og store dele af fossa infraspinata er brækket af. Bruddene på spina er gamle og afrundede af vandtransporten, medens bruddene på fossa infraspinata for størstedelens vedkommende er friske og skarpe, således at man må formode, at det meste af 'bladet' har været intakt inden gravemaskinen gik løs på de lag, der gemte knoglen.
Morfologi og størrelse samt stratigrafisk placering peger klart på Mammuthus primigenius. Formodet alder: Mellem - Sen Weichsel.
Fotos foreligger i museets arkiv.

Vurdering:
Rester af Mammuthus primigenius fra danske glaciale aflejringer er velkendte. Der er på Zoologisk Museum, KU registreret ca. 140 fund, men langt den overvejende del af disse er fragmenter af stødtænder og molarer. Der findes kun 11 fund af skeletelementer, især små fragmenter af ribben, hvirvler og lemmeknogler. Fund af hele knogler forekommer endnu ikke.
Set på denne baggrund er det foreliggende skulderblad, om end fragmentarisk, så dog så stort og komplet, i og med at ledfladen er bevaret, at det i dansk (og nordisk) sammenhæng må betegnes exceptionel. Det vil fra et videnskabeligt synspunkt være overordentligt ønskværdigt at sikre så mange craniale og postcraniale skeletelementer af M. primgenius som muligt, således at den morfometriske analyse af selve skelettet kunne kompletere den foreløbig beskedne beskrivelse, der er baseret på tandkarakterer. Fra et videnskabeligt synspunkt bør stykket derfor erklæres for danekræ.

 Note Skulderblad af mammut i glaciale smeltevandsaflejringer

Danicafossils © 2015