Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Belemnotheutididae?

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
448
Accessionsnummer:
DK 500
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Torbjørn H. Madsen
Bestemt af:
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde, Lektor Emeritus & Sten Lennart Jakobsen, SNM 
Gennem længere tid har man på Næstved Stenklubs hjemmeside kunne se et meget usædvanligt fossil med opfordring til at komme med kommentarer og forslag til hvad det kunne være. Det var først, da en medarbejder ved Geologisk Museum besøgte stenmessen i Næstved Hallen for nylig, at der for alvor kom skred i sagen. Her blev det aftalt, at Torbjørn skulle indfinde sig på Geologisk Museum med sit fund, og som i starten voldte de tilstedeværende forskere en del hovedbrud. Et sådant fossil var jo aldrig tidligere observeret i det danske skrivekridt! Stykket blev indgivet til nærmere undersøgelse og fotos blev taget og sendt til udtalelse blandt kridt- og belemnit specialister i Tyskland.
Svarene kom prompte, at fossilet er en armkrog fra en blæksprutte af hidtil uset størrelse i skrivekridtet. Fra skrivekridtet på Rügen ( Reich og Frenzel, 2002) er beskrevet nogle bittesmå armkroge - de såkaldte onychiter på blot ½ mm længde og som har siddet på armene af belemnit-blæksprutterne.

Fra jurassiske belemnit-blæksprutter i Tyskland (Posidonia skiferen i Holzmaden) er fundet velbevarede eksemplarer, som viser aftryk af bløddele med arme forsynet med disse amkroge. På enkelte sjældne eksemplarer, som menes at være hanner, er desuden bevaret 2 meget store armkroge nær munden ( i stedet for to af armene) formodentlig for at kunne gribe fast i hunnen under parringen. Selvom armkrogen fra skrivekridtet har stor lighed med de jurassiske, knytter der sig en del usikkerhed til om hvorvidt den foreliggende armkrog stammer fra en han belemnit-blæksputte eller har siddet på en af armene af en kæmpeblæksprutte som f.eks. Mesonychoteuthis.

Konklusion: Denne, store armkrog synes at være fra en blæksprutte, måske af en type uden skal, som ikke tidligere er fundet i Nordeuropas (?verdens) kridtaflejringer. Den er således lidt af en sensation. Et helt unikt fund, som har stor videnskabelig interesse og derfor følgelig blev erklæret for danekræ.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2012: GRAVESEN, Palle & JAKOBSEN, Sten Lennart: Skrivekridtets fossiler : s. 77

 Note Armkrog fra blæksprutte i skrivekridt.

Danicafossils © 2015