Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Muraenidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
446
Accessionsnummer:
DK 496
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erling Solbjerg Jensen
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
DK 496 er bevaret som meget fine og detaljerede aftryk i såkaldt 'skifer', dvs Stolleklint Ler hærdnet til en slamsten og aflejret under det varmeoptimum, som nu definerer begyndelsen af Eocæn, alder ca 55,5 mill. år.

Fossilet omfatter ca den forreste halvdel af ålefisken med kraniet og fra bugreguionen ca 35 hvirvler og forreste del af rygfinnen - i alt ca 3½ cm lang.

Kraniet er typisk for muræner (fam. Muraenidae) med en ret lille hjernekasse og meget lange kæber, der når langt bag nakkeleddet. De store, spidse tænder ses nemt, og der er måske en større hugtand forrest. Dele af tungen kan ses med kraftige tænder - ret sjældent med sådant ordentligt bevaret. Gællelågsregionen træder fint frem med et ret stort gællelåg og forgællelåg (operculum - preoperculum; de er mere reducerede hos nutidige og hos Eomuraena fra Lillebælt Ler, M. Eocæn). Øjet er langt fremme, tydeligt med sit mørke pigment. Nogle få af de meget lange og tynde branchiostegalia (gællehudstråler) ses.

Forreste del af rygfinnen ses (men intet af gatfinnen og haleregionen - fisken er nok blevet bidt over af en rovfisk). Med 35 hvirvler kan længden rekonstrueres til 7-8 cm i alt, for der kendes nemlig én ganske lille, men hel muræne i 'skifer' i forvejen med ca 80 hvirvler og kun 2½ cm lang (DK XX).

Der er en interessant, lang og mørk struktur under forreste del af rygsøjlen. det er nok svømmeblærens pigment, for denne er hos mange fisk mørk.

Konklusion:
Murænerne i Stolleklint Ler er verdens ældste fossile repræsentanter med skeletter for fam. muraenidae (der er lidt ældre otolitter). DK XX er så lille og dårligere forbenet, at det er svært at se ret menge anatomiske detaljer. DK 496 er ca 3 x så stor og meget fint bevaret og viser mange detaljer i kranium og hvirvler - samt sandsynligvis svømmeblære (som ellers er meget sjældent bevaret fossilt). DK 496 bør klart indstilles som danekræ, for ålefisk er meget sjældne i Stolleklint Ler, den ældste aflejring, der viser opspaltningen i moderne familier (de ældre ålefisk tilbage fra midt i Kridt ser meget anderledes ud og kan relateres til den fælles stamlinie for de nulevende familier af ålefisk, Anguilloider). Der er faktisk 3 ålefam i Stolleklint Ler (og endnu én i moleret - alle meget sjældne). Murænerne er en af de største af de over 20 ålefam med vist flere hundrede arter i troperne og subtroperne, hvor de nok er forblevet siden Eocæn.

 Note Fisk, muræne, i (Ler-)"skifer"

Danicafossils © 2015