Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Megaloceros giganteus

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
445
Accessionsnummer:
DK 495
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Torben Larsen
Bestemt af:
Kim Aaris-Sørensen
Lokalitet:
Åstrup, Fåborg
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Allerød-tid
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Kim Aaris-Sørensen 
Den basale del af en kastet tak, den venstre. Det var i forbindelse med udgravning til en lille sø, at stykket blev fundet. Den palmate del af takken er brækket midt over ca. 40 cm over rosenkransen i forbindelse med gravearbejdet. Man må derfor gå ud fra, at resten af takken ligger tilbage nær fundstedet.

Kæmpehjorten levede på "mammutsteppens" åbne vidder foran isranden. Den var på størrelse med en elg og havde et gevir med en spændvidde på op til 3,5 m. Fund af den senpleistocene, nu uddøde, kæmpehjort er yderst sjældne i Danmark og for den sags skyld i hele Nordeuropa, med undtagelse af De Britisk Øer. Det foreliggende eksemplar er det attende i Danmark. De fleste danske fund stammer fra den lune Allerød-tid under sidste istids afslutning, hvor arten nåede sin absolut nordligste udbredelse fra Irland over Midtengland, Dogger Banke og Syddanmark til Skåne. Muligvis ligger ansvaret for kæmpehjortens uddøen hos mennesket på jagt efter store byttedyr. Timingen af denne hændelse i relation til menneskets ekspansion mod nord er interessant, og det er derfor vigtigt at sikre så mange fund som muligt til detaljerede beskrivelse af de mulige årsagssammenhænge.

 Note Tak fra Irsk Kæmpehjort.

Danicafossils © 2015