Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
444
Accessionsnummer:
DK 494
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Karsten Witteck
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Ejerslev, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Beskrivelse:
Højre ben af fugl bevaret i cementsten, fundet i Ejerslev Molergrav pa Mors. Stykket består af lårbenet, skinnebenet, lægbenet og mellemfodsknoglen. Det er næsten komplet bevaret, dog mangler 2 mm midt på lårbenet og ledfladerne på den ellers velbevarede mellemfodsknogle er slidt.

Sammenlignet med tidligere fundne fuglefossiler fra Fur Formationen, er det klart at der er tale om en hidtil ukendt art fra aflejringen. Fossilets proportioner minder ikke om andre fossiler fra aflejringen. Især af det relativt lange, slanke skinneben er særegent. Det er umiddelbart ikke muligt at bestemme nærmere hvilken gruppe fugle fossilet tilhører, men proportionerne minder meget om de uddøde, tidlige vadefugle Turnipax dissipata og Cerestenia pulchrapenna fra 30 millioner år gamle aflejringer (nedre Oligocæn) i Cereste i Sydfrankrig. Anatomien af mellemfodsknoglen peger også pa gruppen af vadefugle, men en endelig bestemmelse til denne orden kræver et mere indgående studie.

Det anbefales, at fossilet erklæres for Danekræ. Selvom det ikke har kunnet entydigt fastslås, hvilken gruppe af fugle, fossilet kunne tilhøre, repræsenterer det med sikkerhed en ny slægt og art fra Fur Formationen, og bidrager derfor væsentligt til vores viden om mangfoldigheden af fugle fra denne aflejring.


 Note Fuglefod i cementsten.

Danicafossils © 2015