Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Aves phylum

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
440
Accessionsnummer:
DK 489
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Solveig Witteck
Bestemt af:
Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum
Lokalitet:
Lynghøj, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Bent Lindow, Ph.D, Geologisk Museum 
Stykket består af skinnebenet, mellemfodsknoglen og 2.- 4. tå. Det er næsten komplet bevaret, dog mangler øverste del af skinnebenet og de yderste halvanden led af tredje tå. Det må ligeledes formodes at 1. tå ligger skjult i stenen.

Sammenlignet med tidligere fundne fuglefossiler fra Fur Formationen, er det klart at der er tale om en hidtil ukendt art fra aflejringen. Det ses især af den slanke mellemfodsknogle, der er meget lang i forhold til skinnebenet og ikke minder om andre kendte fugle fra moleret.

Fossilet er blevet undersøgt indgående og sammenlignet med uddøde fugle fra andre aflejringer i udlandet, samt nulevende grupper. Det er desværre ikke entydigt fastslået, hvilken gruppe fossilet kunne tilhøre. Det skyldes at karakteristiske dele, som kunne medvirke til en entydig bestemmelse (:kondylerne i både den fjerne og nære ende af mellemfodsknoglen; placeringen af 1. tå), er dækket af sediment.

Imidlertid peger størrelsen, proportioner og form på, at fossilets nærmeste slægtninge højst sandsynligvis skal findes blandt Messelrikserne (Familien †Messelornithidae), en familie af uddøde tranefugle (ordenen Gruiformes). Disse kendes også fra eocæne aflejringer fra Frankrig, Tyskland og Nordamerika. En anden mulighed er at fossilet tilhører hønsefuglene (ordenen Galliformes). Dette er dog mindre sandsynligt, da knoglernes indbyrdes proportioner, især den meget lange mellemfodsknogle, ikke er sammenlignelig med nogle af de samtidige kendte familier. Dog er der nogle tegn på tilstedeværelsen af forbenede sener langs skinnebenet, hvilket er karakteristisk for mange hønsefugle. For at kunne bestemme fossilet nærmere og løse dette tvivlsspørgsmål, er yderligere præparation med eddikesyre af fossilet nødvendig.

Konklusion: Blev erklæret for danekræ da fossilet med sikkerhed repræsenterer en ny slægt og art fra Fur Formationen, og måske også på verdensplan. De synlige dele af fossilet er meget velbevarede. Det indikerer, at de dele af fossilet der kan fremme den nærmere bestemmelse, også er til stede og let kan fremdrages ved præparation.

 Note Fugleben i cementsten.

Danicafossils © 2015