Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Muraenidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
43
Accessionsnummer:
DK 52
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Burholt
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Ålefisk i "skifer" v. f. Stolleklint, Fur - med modplade. Fundet af Ole Burholt i vinteren 1993.
Juvenil fisk, komplet, 20 mm lang, meget velbevaret. Ø. Paleoceen. Fisken har næsten 70 hvirvler, med en bugregion lidt længere end haleregionen, og gat-hale-rygfinne sammenhængende.

Kraniet er små 5 mm langt med meget lange kæber og kæbeled bagved nakkeleddet; der er kraftige spidse tænder, og øjet er langt fremme. Det er en typisk murænid-slægtning, nok verdens ældste 'muræne'.

Ål er meget sjældne i moleret, og ingen af de to tidligere fundne arter er muræner - det er derfor et unikt og videnskabeligt meget interessant fund, der afgjort er danekræ-værdigt. Det er også trods sin lidenhed et pænt udstillingsstykke.

Kommentar af Svend Erik Bendix-Almgreen
Det her omhandlede fund er gjort af Hr. Ole Burholt tidligt i 1993. Det er bevaret i "skifer" fra Molerserien ved Stolleklint på Fur og foreligger i plade og modplade, hvorpå fossilet ses hovedsageligt som aftryk; men tynd knoglelamel klæder de fleste steder aftrykkene.

Status for fundet: Det drejer sig om en lille (juvenil; ca 20 mm lang) ålefisk tilhørende muræniderne. Kraniets (inkl. gælleregionens) meget tynde knogler er bevarede med klare afgrænsninger og kæberne bærer tynde, spidse og ret lange tænder. Øjet er stort, som antydet af pigmentansamling. Størstedelen af rygradens hvirvler ses forholdsvis velbevaret med de fleste af finnebræmmens støttestråler i position.

Det er således et videnskabeligt set særdeles informativt stykke repræsenterende en fiskegruppe, hvoraf kun meget få velbevarede, sammenhængende eksemplarer fra Molerets fiskefauna foreligger i samlingerne.
Det kan derfor anbefales, at fundet udpeges som Danekræ.

 Note Unge af ålefisk tilhørende ? murænefamilien, i (Ler-)"skifer".

Danicafossils © 2015