Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Macrorhamphosidae familie

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
428
Accessionsnummer:
DK 476
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bjarne Pedersen
Bestemt af:
Lokalitet:
Fur
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Moler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Denne meget lille fisk på under 2 cm er helt ny for Moleret, faktisk en mindre 'sensation', for den familie af sneppefisk, Macror(h)amphosidae, er aldrig blevet påvist med sikkerhed fossilt, selvom en sen cretacisk form fra Italien, Gasterorhamphosus og en eocæn form, Protorhamphosus, fra Turkmenistan af nogle regnes til familien, men det er næppe korrekt, at de er nært beslægtede med nutidens sneppefisk.

Fisken har en karakteristisk langt udtrukket snude med en ganske lille mund for enden af 'pipetten', og den har den store, opstående rygpig, som også er karakteristisk og forskellig fra den beslægtede familie Centriscidae. Bagkroppen er også mere 'normalt' udseende end hos centriscider, og der er ikke disses kraftige panser på kroppen, kun små trespidsede skæl, mere i stil m nutidens sneppefisk.

Fisken er nok juvenil med den ringe størrelse (nutidens slægtninge er 10-15 cm) og ville nok skifte form med væksten i nogen grad, men alligevel peger kropsformen nok på, at fossilet er noget mere primitivt end de nulevende.

Konklusion:
Videnskabeligt meget værdifuld - det er ikke hver dag, man finder en aldrig tidligere kendt familie som fossil. Den er også tidligst kendte repræsentant for den gruppe under de hundestejle-nålefisk lignende (Gasterosteiformes el Syngnathiformes), hvortil kun de to nævnte familier hører (Centriscidae er ellers meget almindelige fossiler i Europas Oligocæn og har tidligste medlemmer i Mt. Bolca faunanen (M. Eocæn). Udstillingsmæssigt vil den ene plade kunne gøre sig under en lup.

 Note Aftryk af lille fisk, fam. Macrorhamphosidae, i moler.

Danicafossils © 2015