Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Caridea infraorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
424
Accessionsnummer:
DK 470
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ole Barsøe Hansen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Aftryk
Sediment:
Mangancarbonat

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Stykket viser en velbevaret reje med skjoldet og 6 halesegmenter liggende fuldt udstrakt i en lerjernstenskonkretion fra det plastiske ler ved Trelde Næs.

Skjoldet er sammentrykt dorso-ventralt med kraftige postorbitale torne hvilket leder tankerne hen på et muligt slægtskab med familien Crangonidae (Hesterejer). Det er en gruppe af krebsdyr som er meget sjældne som fossiler. Kun to arter er kendt: 1) Crangon miocenicus fra nedre miocæne aflejringer i Kaukasus og 2) en nyligt beskrevet hornreje - Morscrangon acutus - fra den eocæne Fur Formation.

Det plastiske ler er kendt for sit rige indhold af krabber, men der er aldrig tidligere rapporteret fund af rejer fra Lillebælt Ler Formationen, så det foreliggende stykke må betragtes som en oplagt danekræ-kandidat. Det skal dog tilføjes, at finderen er i besiddelse af flere ukomplette eksemplarer, som kan stilles til rådighed for en videnskabelig bearbejdelse.

 Note Hestereje i konkretion fra Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015