Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Glyphea sp.

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
423
Accessionsnummer:
DK 469
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Katia Keis Hansen
Bestemt af:
Lokalitet:
Kikhavn, Hundested
Stratigrafi:
Periode:
Sen Paleocæn [Selandien]
Type:
Sediment:
Lellinge Grønsandskalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Langhalet krebsdyr bevaret i Lellinge Grønsandskalk med venstre side af skjoldet samt dele af undersiden og haleviften eksponeret. Kun et enkelt led ( aftryk af merus) af det forreste ganglem er bevaret, men de distale led med den spinkle klo, som kunne slås tilbage mod næstyderste led som en foldekniv, har muligvis været til stede i modpladen, men er desværre ikke blevet samlet op af finderen. Skjoldes forreste del er forsynet med længdekamme, som er diagnostisk for familien GLYPHEOIDEA. Repræsentanter for denne familie dukker første gang op i tidlig Trias og har sit udviklingsmæssige højdepunkt i Jura og Kridt for så tilsyneladende at uddø i Eocæn.
Længe blev denne krebsdyr familie betragtet som uddød, men i begyndelsen af 1970’erne blev et recent eksemplar opfisket ved Philippinerne og efterfølgende beskrevet som Neoglyphea inopinata Forest & de Saint Laurent, 1975.
Der er tidligere fundet rester af disse krebsdyr i danske aflejringer fra Sen Danien, både som løsblokke og i den faststående Københavnskalk fra Københavns undergrund ( i museets samlinger).
Fra kalkbruddet i Limhamn, Sverige er beskrevet et eksemplar under navnet Glyphea lundgreni, Schlüter,1874, som synes at være nært beslægtet med de nævnte danske fund. Det foreliggende stykke fra Lellinge Grønsandet kan henføres til slægten Glyphea, men synes ikke at være artsidentisk med Glyphea lundgreni.

Konklusion:
Der er således tale om 1) en ny art, 2) ældste danske repræsentant for slægten Glyphea fra Sen Palæocæn, 3) en interessant bevaringsmåde, som viser et hudskifterest. Efter endt præparation kan krebsdyret desuden blive et pænt udstillingsstykke. Jeg vil anbefale, at stykket erklæres for danekræ.

 Note Krebsdyr, Glyphea, i Lellinge Grønsandskalk

Danicafossils © 2015