Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Canarium? sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
419
Accessionsnummer:
DK 464
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Bent Balsby
Bestemt af:
Steven R. Manchester
Lokalitet:
Skælskør
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Type:
Konkretion
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Steven R. Manchester 
Frugten er svagt mineraliseret med mange enkeltheder bevaret. Der er tale om en tykskallet nød med en trekantet hulhed til frøet. Skallen er opbygget af aflange celler, som er orienteret vinkelret på overfladen.

Valuaren udtaler, at det er sandsynligt, at frugten er nært beslægtet med den nutidige slægt Canarium. Denne slægt tilhører familien Bursuraceae (balsamfamilien), som i dag lever i tropiske og subtropiske egne. Hvis bestemmelsen er korrekt, vil frugten være en af de ældste repræsentanter for denne familie, der endnu er fundet.

Canarium kendes også fra det fossilrige engelske London Ler, der blev aflejret i Eocæn-tiden. Fundet fra Skælskør synes imidlertid at tilhøre en anden art. Valuaren oplyser, at frugten er bedre bevaret end de Canarium-frugter fra London Leret, han har haft lejlighed til at undersøge.

 Note Frø, muligvis beslægtet med Canarium af familien Bursuraceae.

Danicafossils © 2015