Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ostariophysi? overorden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
417
Accessionsnummer:
DK 462
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Solveig Witteck
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Løgstør
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
Fiskens hoved og den forreste del af kroppens hvirvler er bevaret. Finnerne mangler.

Kraniet er splittet, således at underkæben ligger omtrent på plads, mens kranietaget er presset vinkelret ud sammen med hjernekassens forreste del. Bageste del af hjernekassen er fint bevaret. Underkæben er trekantet og ret høj; tænder ses ikke. Gællelågsregionen er stærkt forstyrret, mens skulderbæltets største knogle, cleithrum, ses nogenlunde uforstyrret bagved.

Omkring 15 hvirvler er bevaret, de forreste med kraftige processer mod ribbenene. Især en af disse processer er meget kraftig, svagt "gaffelformet" og kan minde om tilsvarende elementer hos karpefiskene. Hvis dette angiver et slægtskab mellem den fossile fisk og karpefiskene, er fundet en mindre sensation, for medlemmer af denne gruppe er aldrig identificeret i Nordvesteuropas sene Kridttids-aflejringer. I de senere år er den til gengæld dukket op i andre dele af verden; det viser, at karpefiskenes gruppe (Ostariophysi), der har en kæde af små knogler udviklet fra de forreste hvirvler som forbindelse mellem svømmeblæren og hjernekassen, og som i nutiden er den vigtigste gruppe i ferskvand, faktisk allerede fandtes fra midt i Kridttiden.

Under alle omstændigheder er der tale om en relativt primitiv fisk af den "blødfinnede" type. Det skal tilføjes, at sammenhængende skeletrester af fisk er særdeles sjældne i det danske skrivekridt; de kan vel tælles på én hånd. Alderen er ca. 65 millioner år.

 Note Fisk, muligvis karpefisk, i skrivekridt.

Danicafossils © 2015