Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Hercoglossa danica

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
416
Accessionsnummer:
DK 461
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Frantz Strange
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Danskekalken
Periode:
Paleocæn [Tidlig Danien]
Type:
Sediment:
Bryozokalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Fundet består af en ca. 19 cm lang blok af bryozokalk (den klassiske "limsten") fra Stevns Klint. I blokken sidder en del af en nautil. Tre andre stykker af bryozokalk med dele af den samme nautil indgår også i fundet og kan sættes sammen med hovedstykket. Ved omhyggelig sammenlimning og efterfølgende præparation vil stykkerne tilsammen komme til at præsentere en komplet nautil med en diameter på ca. 10,7 cm.

Udstillingsmæssigt vil nautilen være af stor værdi og videnskabeligt set unik. Der er tale om et eksemplar af arten Hercoglossa danica, som er et vigtigt ledefossil for Danien-etagen. Så vidt vides er der tale om det første fund af Hercoglossa danica i det tidlige Danien i Danmark, hvorimod arten er hyppig i yngre aflejringer fra Danien-tiden, f.eks. i Fakse Kalkbrud.

Under bjergningen af stykket har finderen gemt en sammenhørende primærpig af det regulære søpindsvin Tylocidaris, vel vidende, at sådanne pigge er vigtige for en korrekt biostratigrafisk indplacering. Piggen er af valuaren bestemt som tilhørende Tylocidaris abildgaardi. Formen viser, at søpindsvinet har levet i den yngre del af den periode, der er kendetegnet ved netop denne art. Biostratigrafisk kan nautilen derfor indplaceres i den sene del af abildgaardi-zonen. Alderen er ca. 63 millioner år.

 Note Nautil, Hercoglossa danica, i bryozokalk.

Danicafossils © 2015