Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Multicavea sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
414
Accessionsnummer:
DK 458
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Ib Møller Nielsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Stevns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Grenet bryozo-koloni.
Bryozoer (mosdyr) og brachiopoder (armfødder) er hinandens nærmeste slægtninge i gruppen Tentaculata ("dem med fangarme"), men de er blevet adskilt senest i begyndelsen af Kambrium. Små brachiopoder er blandt de allerførste makro-fossiler, der kendes. Mens brachiopoderne lever enkeltvis, danner bryozoerne altid kolonier, der oftest består af kalk. Kolonierne kan være grenede og mere eller mindre ligne små buske eller kan danne overtræk på faste genstande som sten eller skaller. De enkelte dyr, der sjældent er over 1 mm store, sidder i små huller – især tydelige på scanning elektromikroskop fotoet (SEM) - hvorfra de med deres krans af tentakler (fangarme) filtrerer små fødeemner fra vandet.

Skrivekridtets bryozoer er stedvis meget velbevarede, også som store kolonier eller brudstykker af kolonier, der er næsten umulige at præparere ud i en kvalitet, som det ses i DK 458. Der ligger mange ugers arbejde og et godt håndelag bag. Kolonien tilhører sandsynligvis slægten Multicavea. Bevaringstilstanden viser, at den må have vokset under bølgeslagsgrænsen, dvs. på mindst 50 m vand, og der har næppe været stærk strøm.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 38

 Note Bryozokoloni, Multicavea, i skrivekridt.

Danicafossils © 2015