Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Ophiomusium sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
413
Accessionsnummer:
DK 457
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Mogens S. Nielsen
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Gundstrup Grusgrav, Nordfyn
Stratigrafi:
Løs blok
Periode:
Sen Paleocæn [Selandien]
Type:
Sediment:
Kerteminde Mergel

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Slangestjerne.
Løs blok af Kerteminde Mergel med aftryk af en stor slangestjerne. Kropsskiven, der måler ca. 15 mm i diameter, og de inderste dele af to af armene er bevaret. Dyrets underside ses på den ene del af den flækkede blok og oversiden på den anden. Aftrykkene er meget detaljerede.

Når både kropsskive og arme er bevaret, er det meget nemmere at fastslå slægtsskabet til andre slangestjerner. En foreløbig undersøgelse viser, at fossilet tilhører familien Ophiolepididae og sandsynligvis arten Ophiomusium granulosum, som har en meget stor geografisk og tidsmæssig udbredelse. Den forekommer således i engelske og tyske kridtaflejringer fra Campanien (84 - 70 mill. år), i skrivekridt på Møn og Rügen fra Maastrichtien (70 - 65 mill. år) og i Danien-kalk fra Danmark (65 - 62 mill. år). Med det nye fund er den tidsmæssige udbredelse yderligere udvidet. Så vidt vides er fundet også det mest perfekt bevarede.

 Note Slangestjerne, Ophiomusium sp., i Kerteminde Mergel. Løs blok

Danicafossils © 2015