Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Centrostephanus multiforme

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
412
Accessionsnummer:
DK 456
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Daniel Galster
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Røsnæs
Stratigrafi:
Løs blok
Periode:
Danien
Type:
Aftryk
Sediment:
Forkislet bryozokalk

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
Regulært søpindsvin.
Løs blok af forkislet bryozokalk med aftryk af ca. 30 tynde pigge samt et antal løse interambulacralplader af et regulært søpindsvin. En gummiafstøbning har vist, at både pladerne og piggene (på nær en enkelt pig) tilhører den art, som den danske palæontolog J.P.J. Ravn i 1928 beskrev som Palaeodiadema multiforme. Den er siden henført til slægten Centrostephanus, som har nulevende repræsentanter bl.a. i Middelhavet. På engelsk kaldes Centrostephanus for leather sea-urchin ("læder-søpindsvin"), fordi pladerne kun er løst forbundet og kan bevæges lidt i forhold til hinanden. Det er et primitivt træk inden for de regulære søpindsvin, hvis nulevende familier er kendt siden Triastiden.

Ravns beskrivelse var udelukkende baseret på løse pigge. Nye forekomster af uhærdnet koralkalk (den såkaldte "næsekalk") i Fakse Kalkbrud, blotlagt i 1972 og 1993, indeholdt såvel pigge som løse plader af søpindsvinet, men det er først med det nye fund, at man har sikkerhed for, at pigge og plader tilhører samme art.

De tynde pigge er hule og meget skrøbelige. De hidtil kendte pigge har blot været knækkede stumper af maksimalt 1,5 cm’s længde. Det nye fund viser, at piggene kunne blive i det mindste 3,5 cm lange. Selve skallen har skønsmæssigt været 2 cm i diameter.

Den lange, kraftige pig stammer fra et andet regulært søpindsvin, formodentlig af slægten Stereocidaris.

 Note Søpindsvin, Palaeodiadema multiforme / Centrostephanus multiforme ?, i forkislet kalk. Løs blok.

Danicafossils © 2015