Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Argentinidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
404
Accessionsnummer:
DK 442
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
"Massedød" af "guldlaks".

Fossile "guldlaks" bevaret i cementsten og fundet på stranden ud for Flade på Mors.

Blok af cementsten med mindst 14 eksemplarer af den almindelige lille guldlaks, alle i maksimal størrelse på ca. 10 cm. Flere af fiskene er ganske velbevarede med gode kranier og haleskeletter. Placeringen af de mange fiskefossiler tæt ved hinanden viser, at der med stor sandsynlighed er tale om "massedød". Muligvis er fladen, som fiskene ligger på, en del af en meget større flade med guldlaks, der er døde som følge af en regional forgiftning af vandet. Alternativt kan fladen med døde fisk have haft en ganske begrænset udstrækning. Der kan i så tilfælde være tale om, at en del af en stime af guldlaks har forvildet sig ned i det iltfrie bundvand.

 Note "Massedød" af guldlaks i cementsten.

Danicafossils © 2015