Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Anguilliformes? orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
402
Accessionsnummer:
DK 440
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Morten Ussing
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Espergærde, Helsingør
Stratigrafi:
Løs blok
Periode:
? Danien
Type:
Konkretion
Sediment:
Flint

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 
De godt 10 cm rygrad er fra bugregionen af en benfisk, og der anes nok lidt rester af kraniets bagerste del lige ved skærvens kant, således at det er de allerforreste ryghvirvler. Disse er ret usædvanlige ved at have de mange forreste torntappe (neuralspinae) så lave og langstrakte ("brede"), at de næsten rører hinanden, mens de bagerste bevarede hvirvler er mere "normale" og slanke. Hvirvlerne er flækket på en sådan måde, at rygmarvskanalen med sin flintudfyldning ses blottet nogle steder forrest, hvorved det kan ses, at kanalen er af samme dimensioner som selve hvirvelcentrene. Parapofyserne (processer på siden af hvirvlerne til støtte for ribbenene) er kraftige og bliver stærkere og mere trekantede bagud i hvirvelsøjlen.

Konklusion:
Denne noget usædvanlige udformning af torntappe og den meget rummelige rygmarvskanal er træk, der genfindes hos nogle ålefisk, så det er sandsynligvis hertil fisken kan henføres.

Vurdering:
Som del af en ålefisk er fossilet meget interessant, for imellem de få fisk vi har i vore millioner af flintblokke, så er der ingen ålelignende. Fra Limhamns Danien er beskrevet (eller snarere fejlbeskrevet som noget andet) et eksemplar af en ålefisk i den ret diverse fiskefauna; det er vist verdens eneste Danien-ål. Fra vort skrivekridt kendes et delvist skelet af en ålefisk, det eneste i verden fra denne tid (fire arter af de allertidligste ål kendes fra midt i Kridttiden - Stolleklint leret/moleret er den ældste aflejring med nogen diversitet af ålefisk (4- ?5 former i alt). Endog så "ringe" fragment som denne stump af en hvirvelsøjle af en (sandsynlig) ålefisk har altså en rimelig stor videnskabelig interesse - og benfisk i vore flintblokke synes at være ekstremt sjældne.


 Note Dele af fisk, muligvis ålefisk, i flint. Løs blok.

Danicafossils © 2015