Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Linuparus sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
401
Accessionsnummer:
DK 439
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Nikolaj Bøggild
Bestemt af:
Sten Lennart Jakobsen
Lokalitet:
Knudeklint, Fur
Stratigrafi:
Løsfund
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Sten Lennart Jakobsen 
DK 439 Fossile skjold-rester af languster (Linuparus) bevaret i sideritkonkretion.

Fundsted: Knudeklinten på Fur. Løsfund, som antages at stamme fra dårligt blottede lag af plastisk ler, der overlejrer moleret på det nordvestlige Fur.

Finder: Nikolaj Bøggild.

Løsblok af sideritkonkretion (110 x 55 x 35 mm) indeholdende skjold-rester af en fossil languster. Skjoldet, hvoraf kun 2/3-del er bevaret, er desværre kraftigt fragmenteret i den forreste del og mange diagnostiske karakterer savnes for en videnskabelig beskrivelse af fundet. De øvrige bevarede dele af skjoldet er imidlertid tilstrækkelig signifikante til at krebsdyret kan henføres til slægten Linuparus.

Slægten tilhører familien Palinuridae, som omfatter 8 nulevende slægter, hvoraf 3 (Justitia, Jasus og Linuparus) også forekommer fossilt. Linuparus var vidt udbredt i Tethys fra midt Kridt i Europa og N.Amerika, men har i dag kun få nulevende arter i de sydøstasiatiske farvande mellem Kina og Japan, det østlige Australien og det sydøstligste Afrika.

Linuparus kendes fra det danske skrivekridt (DK 285), Bavnodde Grønsandet og forekommer tillige i Københavnskalken (Ø.Danien).

Det foreliggende eksemplar, som på grundlag af Claus Heilmann-Clausens undersøgelse (se vedl.) kan henføres til Røsnæs Ler Fm. – tidlig Ypresien, er således den yngste repræsentant for slægten. Da det samtidig er det første fund, der er gjort herhjemme fra disse lag kan det måske inspirere til fornyede indsamlinger med henblik på yderligere fund. Jeg skal derfor anbefale, at stykket erklæres for danekræ.

 Note Languster, Linuparus, i konkretion, muligvis fra "plastisk ler". Løsfund.

Danicafossils © 2015