Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthoscaphites tridens?

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
400
Accessionsnummer:
DK 438
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Vagn Ove Jensen
Bestemt af:
Lokalitet:
Møns Klint
Stratigrafi:
Skrivekridtet
Periode:
Sen Kridt [Maastrichtien]
Type:
Sediment:
Skrivekridt

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af   
Ammonit, formentlig hel, med en diameter på 10,1 cm bevaret i en afrundet blok af skrivekridt. Omkring halvdelen af den ydre vinding rager ud af blokken. Det må formodes, at den anden halvdel inklusive de embryonale vindinger kan frilægges ved en passende præparation.

Ammoniten tilhører slægten Acanthoscaphites, enten A. tridens (Kner, 1948) eller den nært beslægtede A. varians (Lopuski, 1911). Det danske materiale af begge arter er særdeles begrænset. Den førstnævnte er kun kendt fra Møns Klint, mens den sidstnævnte synes begrænset til Nordjylland (fund fra Rørdal ved Ålborg og Hillerslev i Thy). Bedømt ud fra findestedet alene hører det fundne eksemplar således mest sandsynligt til Acanthoscaphites tridens.

Det mest komplette eksemplar af denne art (MGUH 20124) stammer fra Hvidskud (dvs. fra samme lokalitet som det nye fund) og fundet af Alfred Rosenkrantz så langt tilbage i tiden som august 1940. Det er fragmentarisk, idet der kun er tale om et halvt individ med en maksimal diameter på ca. 9,8 cm.

Efter afsluttet præparation må stykket antages at præsentere sig som både udstillings-mæssigt og videnskabeligt særdeles værdifuldt.

Fundene af Acanthoscaphites er beskrevet af Tove Birkelund i afhandlingen
Ammonites from the Maastrichtian White Chalk of Denmark, Bulletin of the Geological Society of Denmark vol. 40, p. 33-81.

 Note Ammonit i skrivekridt.

Danicafossils © 2015