Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Isopoda? orden

Klassifikation er ikke oplyst!

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
40
Accessionsnummer:
DK 48
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Jacob Nielsen
Bestemt af:
Ulrik Røen og Torben Wolff, Zoologisk Museum, Kbh.
Lokalitet:
Trelde Næs, Fredericia
Stratigrafi:
Lillebælt Ler Formationen
Periode:
Eocæn
Type:
Sediment:
Konkretion fra Lillebælt Ler

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Ulrik Røen og Torben Wolff, Zoologisk Museum, Kbh. 
Krebsdyr fra 'plastisk ler' siderit- (?fosforit-) konkretion, fundet på Lillebæltkysten af Trelde Næs. Den type konkretioner kommer fra Lillebælt Leret, Ml. Eocæn.
Fundet 1991 af Jacob Nielsen.
Unikt fund af aldrig tidligere set krebsdyr. Bevaret del 20 mm, oprindelig længde mindst 30 mm. Fossilet bevaret i 3-D. Forrest 4 noget bredere led, efterfulgt af 4 (måske 5) smallere led.
Der er næsten sikkert tale om Isopoda (tanglus), en orden inden for storkrebs (Malacostraca) med rugepose (Peracarida). Foruden hovedet mangler de tre forreste led. Yderligere tilhører fossilen velsagtens underordenen Flabellifera, og en fordybning bagest til højre kan meget vel være efterladt af haleviftens højre del. Inden for familien Aegidae er bagkroppen ofte betydelig smallere end forkroppen, f.eks. hos slægten Syscenus. Isopoder er kendt fossilt siden Perm.
Dette er det første Eocæne fund af Isopoda i Danmark. Som følge af stor videnskabelig interesse bør fossilen, trods den inkomplette tilstand, erklæres danekræ.

Ekspertudtalelse af Niels Bonde:
KREBSDYR fra 'Plastisk ler', siderit (?fosforit) konkretion fundet på Lillebæltkysten af Trelde Næs. Den type konkretioner kommer fra Lillebælt Leret, Ml. Eocæn.

Unikt fund af aldrig tidligere set krebsdyr, utvivlsomt en storkrebs (Malacostrac), men hvilken undergruppe er usikkert. Fossilet bevaret i 3-D mod forrest 4 noget bredere led efterfulgt af 4 smallere led (kroppen syncs ikke bare klemt bagest). Forreste led med buet forkant, nok udskåret til hovedskjoldet, bagest mangler nogle led (? antal).
Zool. Mus.-s krebsdyrexperter er ikke ganske enige om den vanskelige tydning af slægtskabsforholdet. En foreslår en slags stor tangloppe-slægtning (Amphipod/Gammarace), en anden, at den måske snarere er af tangluse-gruppen (Isopod), men at det måske kunne være en anden gruppe af små storkrebs (?? Anaspidace).
Isopoder er kendt fra Kridt og Tertiær (bl.a. Danien i Faxe), men i alm. findes fossile isopoder ret sjældent. Hvis det er en slægtning til tanglopper, er det en mindre sensation, næsten ingen fossiler kendes, det ældste i Treatise fra Sen Eocæn (idag findes større tanglopper end fossilet). Anaspidaceer (el. anden slags små storkrebs) vil være om muligt endnu mere usædvanligt (andre storkrebs-grupper kendt fra plastisk ler, hummere, krabber, søknælere, er udelukket).
Trods den systematiske usikkerhed og det inkomplette fossil bør dette unikke stykke afgjort erklæres danekræ p.gr.a. stor videnskabelig interesse.

 Note Krebsdyr, sandsynligvis tanglus, i konkretion fra Lillebælt Ler.

Danicafossils © 2015