Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mene sp.

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
4
Accessionsnummer:
DK 5
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Svend Erik Bendix-Almgreen
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
(Ler-)"skifer"

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Svend Erik Bendix-Almgreen 
Den her omhandlede fossile fisk er fundet af Hr. Henrik Madsen den 25/5 1991 løst på stranden ca. 500 m vest for Stolleklint, Fur. Det drejer sig om et juvenilt eksemplar af en art af slægten Mene. Fossilet er bevaret i "skifer" fra Molerformationen og foreligger i plade og modplade.

Status for fundet:
Fossilet er bevaret i meget fin artikuleret tilstand. Da der forefindes både plade og modplade, kan det forventes flere detaljer kan fremkomme ved præparation. Slægten Mene har ikke været kendt tidligere fra Molerets fiskefauna. Fundet er derfor af helt unik karakter, og det bør sikres for forskningen og formidlingen til offentligheden af kendskabet til Molerets fossile fauna. Jeg anbefaler, at stykket (dvs. plade + modplade) statusmæssigt udpeges som Danekræ.

 Reference(-r) og litteraturhenvisning(-er) 2008: Niels Bonde, Stig Andersen, Niels Hald og Sten Lennart Jakobsen: DANEKRÆ - Danmarks bedste fossiler: s. 84

 Note Pigfinnet fisk af slægten Mene i (ler-)"skifer".

Danicafossils © 2015