Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Acanthopterygii overorden

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
398
Accessionsnummer:
DK 436
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Niels Jørgen Rosenkrantz
Bestemt af:
Niels Bonde
Lokalitet:
Stolleklint, Fur
Stratigrafi:
Stolleklint Ler
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment
Sediment:
(Ler-) "skifer"

Billede

Foto ©: Bo Pagh Schulz


Billede

Foto ©: Bo Pagh Schulz


Billede

Foto ©: Bo Pagh Schulz


 Beskrivelse:   af  Niels Bonde 

Fossil pigfinnet fisk bevaret i ”skifer” med modplade og fundet ved Stolle Klint på Fur

En komplet pigfinnet fisk med slank krop og lange rygfinner og gatfinner. Længden er ca. 10 cm. Hovedet og kroppen er vredet 180 grader i forhold til hinanden, således at halens overside vender nedad – til samme side som underkæben.

Kraniet er ganske fint bevaret som aftryk med mange detaljer, også i det ret brede kranietag. Snuderegionen er ret kort med korte kæber, der tilsyneladende kun har en enkelt række tænder. Gællelåg og forgællelåg er rimeligt velbevarede og synes at have bagrande helt uden takker. Der er usædvanlig stor afstand mellem øjet og forkanten af gællelågsregionen. Området bag øjet er dækket af tynde knogler, som er meget lange, hvilket er et meget usædvanligt træk.

Rygfinnen er ved vridningen blevet presset ind under kroppen, således at finnepiggene har måtte præpareres ud igennem kroppens skælklædning. Der ses forrest (delvis inde under rygraden) 7 ret lange og kraftige pigge med god indbyrdes afstand fulgt af ca. 25 leddelte stråler, således at finnen må antages at have dækket næsten hele ryggen.

Gatfinnen er desværre så forstyrret og til dels sammenkrøllet, at det er umuligt at tælle finnestrålerne og konstatere tilstedeværelsen af eventuelle pigge. Det kan blot konstateres, at finnen er lang. Dermed har fisken en lang haleregion og følgelig en kort bugregion. Brystfinnerne har omkring 17 – 18 leddelte stråler.

Bugfinnerne og bækkenet er meget fint bevaret på den ene plade. Bækkenet er placeret lige bag skulderbæltet, således at bugfinnerne sidder lige under brystfinnerne, der er rykket noget op på siden. Bugfinnerne har kun 6 finnestråler. Præparation af spidsen af den forreste stråle viser meget overraskende, at den er ugrenet, men tynd og leddelt ved spidsen. Den er med andre ord ikke udformet som en pig, hvilket man kunne have forventet hos fisk med pigge i rygfinnen.

Halefinnen har 17 centrale finnestråler, hvoraf de 15 midterste er grenede. Over den øverste, ugrenede, centrale stråle ses 8 – 9 kortere, ugrenede stråler. Under den nederste ugrenede, centrale stråle ses 3 succesivt kortere ugrenede stråler. Den underste af disse stråler skjuler 3 mindre stråler. Denne opbygning af halefinnen er meget usædvanlig.

Der ses i alt 22 hvirvler med ret lange hvirvellegemer. Der kan højst være endnu 1 til 2 hvirvler skjult under gællelågsregionen. Færre end 24 hvirvler ville være yderst usædvanligt. Da den forreste del af gatfinnens position ikke er til at udrede, kan man heller ikke præcist sige, hvor mange hvirvler der er i henholdsvis bug- og haleregion, men den første er, som tidligere nævnt, ret kort. En almindelig fordeling ville være 10 + 14. I halens inderste del (basis) synes i det mindste de nedadrettede såkaldte hypuraler (der støtter de 7 nederste, centrale stråler i halefinnen) at være vokset sammen til en større trekantet plade, mens det er lidt mere usikkert, om de 3 hyporaler ovenfor også er sammenvoksede. Det primitive træk hos de pigfinnede fisk er 5 adskilte hypuraler.

Skællene er relativt små. De er runde til ovale med tydelige cirkulære tilvækstlinier og med glat bagrand. Langt de fleste pigfinnede fisk har små takker på bagranden af skællene.

Konklusion:
Der ses en yderst mærkværdig kombination af karaktertræk hos en fisk, der ellers kunne ligne en typisk, slank pigfinnet fisk. Den har bevaret visse meget primitive træk, hvoraf manglen på pigge i bugfinnerne er den største overraskelse. Valuaren oplyser, at han ikke på nuværende tidspunkt tør udtale sig om, hvilken nulevende gruppe, den nærmest er beslægtet med. Måske indtager den en position på stamtræet nær ”roden” af de egentlige pigfinnede fisk ligesom f.eks. muller og stribefisk.


 Note Primitiv pigfinnet fisk i (Ler-) "skifer".

Danicafossils © 2015