Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Mycetophilidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
394
Accessionsnummer:
DK 432
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Henrik Madsen
Bestemt af:
Stig Andersen
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav,Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Konkretion
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen 

Fossil svampemyg bevaret i cementsten og fundet i Ejerslev Molergrav på Mors

Et stykke cementsten (3 x 3 cm) mærket ”14M-B4930” med aftryk af et næsten fuldstændig bevaret hanligt eksemplar af en svampemyg (Diptera: Nematocera: Mycetophilidae: ufam. Mycetophilinae). Længden af aftrykket er ca. 6 mm. Vingenerverne er karakteristiske og tillader en sikker henføring til en recent slægt. Desuden er antennerne, alle benene samt genitalierne usædvanligt velbevarede. Eksemplaret er udførligt beskrevet i F. Schröders ” Diplomarbeit” (1999, side 65 - 71). Beskrivelsen er i forkortet udgave gengivet i J. Rusts doktorafhandling (”Habilitationsschrift 199, side 381-2, Fig. 110 samt Tavle 32).

Fundet repræsenterer en ny art. Foruden DK 432 kendes tre hanlige og 4 hunlige eksemplarer, hvoraf kun denne han og en hun er velbevarede (det hunlige eksemplar er tidligere godkendt som danekræ, DK198). Yderligere tre arter af svampemyg er godkendt som danekræ, men de tilhører andre familier eller underfamilier.

Konklusion:
Fundet af en så velbevaret ny art af svampemyg er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, bl. a. fordi svampemyggen er den potentielle holotype for den pågældende art.

Efterskrift:
Svampemyg (Mycetophiloidea) omfatter flere tusinde nulevende arter, hvis larver lever i svampe eller henfaldende plantemateriale. Underfamilien Mycetophilinae kan føres tilbage til Jura.


 Note Hanligt eksemplar af svampemyg i cementsten.

Danicafossils © 2015