Samlinger Lokaliteter TidstavleFaunalister Blin


Osmylidae familie

 Faktiske data om fund 
Katalognummer:
392
Accessionsnummer:
DK 430
Samling:
Danekræsamlingen
Samler:
Statens Naturhistorisk Museum
Finder:
Erwin Rettig
Bestemt af:
Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient.
Lokalitet:
Ejerslev Molergrav, Mors
Stratigrafi:
Fur Formationen
Periode:
Tidlig Eocæn
Type:
Sediment:
Cementsten

Billede

Foto ©: Sten Lennart Jakobsen


 Beskrivelse:   af  Stig Andersen, Ph.D., Cand. Scient. 
Forvinge af fossil vandmyreløve bevaret i cementsten og fundet i Ejerslev Molergrav på Mors

Et stykke cementsten (6 x 4 cm) med modplade (ligeledes 6 x 4 cm), begge mærket "2B2" og modpladen desuden "EJ", og begge med et velbevaret aftryk af en forvinge af en netvinge tilhørende familien vandmyreløver (Neuroptera: Osmylidae). Den inderste lille del af vingen mangler, men ribberne, formen af vingen og de smukke tværbånd er meget tydelige og karakteristiske. Længden af aftrykket er ca. 3 cm.

Fundet repræsenterer en endnu ikke beskrevet art og en ny slægt af vandmyreløver. Der kendes endnu en vinge af samme art, men DK 430 er den bedst bevarede. Den er afbildet og kort beskrevet i en upubliceret doktorafhandling fra 1999 af Jes Rust, Bonn (side 290 samt tavle 25).

Konklusion:
Fundet af en ny art og slægt af vandmyreløver er af enestående videnskabelig og udstillingsmæssig værdi, bl.a. fordi den er den potentielle holotype for den pågældende art.

Efterskrift:
Der findes kun en nulevende art af vandmyreløve i Danmark og kun to arter i Europa. Den danske art er sjælden og findes kun ved rent og rindende vand. Her lever larverne skjult i mospuderne, hvor de jager smådyr. Den danske art har rødt hoved og sortplettede vinger og er kendt som et af vore smukkeste insekter. Den er lidt mindre end den ovennævnte fossile art. Navnet kommer af levestedet og ligheden med de ægte myreløver. Molerets vandmyreløver er de ældst kendte i verden.

 Note Forvinge af vandmyreløve i cementsten.

Danicafossils © 2015